A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakónia Reformata nonprofit szervezete még szeptember derekán hirdette meg a pénzbeli adománygyűjtését a gyülekezetek, egyének és szervezetek számára az árvízkárosultak támogatása céljából, de felhívással is fordult az érintett településekhez, illetve egyénekhez, hogy a károk enyhítése céljából pályázhatnak az erre a célra befolyt összeg pénzalapjából. Az árvízkárosultak számára megjelölt számlaszámra az adományozóktól az elmúlt két hónap alatt 15 433 euró érkezett. A Diakónia Reformata igazgatótanácsa a támogatási kérelemmel hozzájuk fordulók közül 10 920 eurót osztott szét. A magánszemélyek 3 880 eurót, az egyházközségek 7 040 eurót kaptak. Célirányos támogatást az árvízkárok enyhítésére – Szabó Annamáriának, a Diakóniai Központ igazgatójának a tájékoztatása szerint – csak a szabályosan pályázók kaptak, ide tartozik a marcelházai, bajkai, nagyölvedi, berzétei, tornagörgői és a szőlőskei egyházközségek, valamint a pelsőci lelkészi hivatal, aki az árvízkárt szenvedett gyülekezeti tagok nevében kért támogatást. A pályázók az előre meghatározott szempontok szerint tüntették fel a kár megközelítőleges nagyságát, a rendbehozatalhoz szükséges összeget, a gyülekezet tagjai által már elvégzett munkákat vagy az egyházközség saját pénzbeli hozzájárulását. Minden háromszáz eurót meghaladó adománynál az igazgatótanács elszámolást is kért az összeg elköltését illetően. “A 4 513 euró fennmaradó összeg a Diakónia Reformata igazgatótanácsának döntése alapján a tartalék pénzalapban marad. Ennek célja, hogy a hirtelen jelentkező szükség esetén gyorsan elérhető tartalékot adjon” – tájékoztatta a Reformata honlapot Szabó Annamária a Diakóniai Központ igazgatója.

Felvidék Ma, Reformata