A magyar oktatás újraindításának 60. évfordulójára emlékeztek-emlékeznek Rimaszombatban, ahol jelenleg két magyar alapiskola működik. A Tompa Mihály Alapiskola mellett a Dúsa úti roma lakótelepen is működik egy magyar tannyelvű alapiskola.

Sajnos, az 1992-ben létrejött Ferenczy István Alapiskola jogalanyisága megszűnt, mivel Rimaszombatot is elérte a demográfiai válság, de az épületét, amely a legmodernebbek közé tartozik a városban és vadonatúj tornateremmel is rendelkezik, megörökölte a Tompa alapiskola. Ez utóbbi Šrobár utcai épületére viszont ugyancsak ráférne egy alapos renoválás, de az előző kormány két alkalommal is elutasította a projektjüket. A nyáron viszont részint önerőből, részint a város támogatásával legalább a legszükségesebb javításokat elvégezték.
Alig 45 perces, de igencsak ütős, szívhez szóló műsorral kedveskedtek az alapiskola diákjai az ünnepi alkalomra összesereglett közönségnek, amelynek a soraiban az egykori diákok mellett az iskola volt tanárai és a régió iskoláinak képviselőit is megtaláltuk.
Videofelvételről három egykori iskola-újraalapító, Lenner Ibolya, Mács Zoltán és Danis Tamás idézte fel a negyvenes-ötvenes éveket. Azokat az időket, amikor tiltólistára került a magyar nyelv, s paradox módon csak az ún. gottwaldi fordulat után, 1949-ben kaptuk vissza anyanyelvünk szabad használatának a jogát. Nem volt egyszerű az újrakezdés, hisz a semmiből kellett indulni, s ahogy Mács Zoltán mondja, az iskolapadból ült át a katedra mögé. Heroikus idők voltak, de akartak és bíztak, s lassan az iskola mellett a magyar társadalmi élet is újraindult.

További képek tekinthetők meg Képgalériánkban (foto: Gecse Attila)

Danis Tamás azzal az üzenettel fordult hozzánk, kortársakhoz, hogy ne ijedjünk meg a lehetőségeinktől, hisz egyenrangú polgárai vagyunk ennek az országnak, s ki kell használni a kétnyelvűségből, a két kultúra ismeretéből adódó páratlan lehetőségeket. Danis prózában megfogalmazott gondolatait az iskola diákjai és a Blaha Lujza Vegyeskar lírába öntötte, s hitet tettek a tolerancia és a szülőföld szeretete (elhangzott az ún. felvidéki himnusz is) mellett.
Ma a Tátra Szállóban magyar bállal folytatódik az emlékezés.

 jdj, fotó: gecse