Papp Sándor, kalondai pályázati szakember szerint a tegnapi Orbán-Radičová találkozón, melyen a regionális együttműködés lehetőségeiről is szó volt, fontos témákat megkerültek, vagy kihagytak. Például, hogy a magyar-szlovák határon átnyúló EU-program pályázati kiírásában feltételként szerepel a kizárólagosan angol nyelvhasználat…. A magyar-szlovák pályázatok esetében ezidáig is pályázhatott mind a két fél a saját nyelvén, csak az év decemberétől változtatta meg a szlovák és a magyar hatóság a feltételrendszert (azt már meg sem merem említeni, mert ebben a kontextusban szinte nevetséges, hogy „természetesen” az a szlovákiai település, vagy más intézmény, amely olyan településről pályázott, ahol a lakosság számaránya alapján többséget alkot a magyar nemzetiségű lakosság, nem pályázhatott magyar nyelven a kétnyelvű pályázaton, csakis kizárólag szlovák nyelven… )
“Van egy sanda gyanúm, hogy a HU-SK CBC Programnak nincs gazdája…..nem volt a Gyurcsány-Fico időszakban, nem is működött rendesen a program, voltak olyan időszakok, hogy az eredmény hivatalos kihirdetését követően 10-12 hónapot kellett várni a nyerteseknek a szerződés aláírására, közben meg már a pályázatot kellett volna megvalósítaniuk. Ugyanúgy nehezítették a bürokraták a kifizetéseket is. Mivel a pályázatok utófinanszírozásosak, nagyon sok pályázó 10-12 hónapot várt (és vár jelenleg is) a támogatására, ami azt jelenti, hogy – bankkölcsönök hiányában – a saját pénzük, vagyonuk áll a pályázatban akár egy évig is.
Gondoltam – gondoltuk –  az Orbán-Radičová éra elhozza ebben az esetben is a józan előrelátást, de a Közös Szakmai Titkárságon Budapesten ezt nem így gondolták….pályázzatok nyomorultak angolul! „Nehogymá” nekünk bratislavai – még anno, a Slota minisztere által Pestre delegált – „szakembereknek” kelljen itt megtanulni magyarul! Vagy  a pesti Gyurcsány-kormány által delegált hivatalnokok konyítsanak valamit szlovákul!  Miattatok!….. EU van, angol van, kuss van! Elvégre együttműködés van! Angolul…
Amikor ezeket a sorokat írom, éppen véget ér az Orbán-Radičová találkozó… Talán tegnap kellett volna postáznom ezt a levelet, hátha valakinek eszébe jutott volna felvetni ezt az – egyáltalán nem csak szakmai – kérdést” – véli Papp Sándor.

Íme egy szemléletes példa a még ma is aktuális pályázati kiírások közül:

Tovább folytatódik a magyar-szlovák határmenti együttműködés pályázati folyamata az elektronikus pályáztatás bevezetésével
Felhívás érvényessége: 2010. december 1. – 2011. február 28.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a program Irányító Hatósága, együttműködésben a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumával, 2010. december 1-ével megjelentette a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 harmadik pályázati felhívását.
Pályázati felhívás tárgya:
Jelen pályázati felhívással a program öt beavatkozása nyílik meg a pályázók előtt:
•    Üzleti együttműködések elősegítése (1.1.2);
•    Vízgazdálkodás (2.1.1);
•    Vízgazdálkodási tanulmányok, tervek és képzések a természeti környezet védelmének ösztönzésére (2.1.2);
•    Szélessávú internet kiépítése (2.5.1),
•    és a Közösségi csatlakozási programok, média; az információáramlás elősegítése (2.5.2).
A támogatható tevékenységek pontos köre a Pályázati Útmutató 1.3-as fejezetében található meg.
Finanszírozási forrás:
A projektek az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság társfinanszírozásával valósulnak meg. E pályázati felhívás keretében összesen 10 365 801 euró ERFA közösségi forrás áll rendelkezésre a pályázati anyagban található tématerületek szerinti bontásban.
Támogatásra jogosult pályázók: Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak jellemzően az állami/önkormányzati és non-profit szervezetek. Erről részletesebben a Pályázati Útmutató 2.2-es fejezetében tájékozódhatnak. A pályázatokat magyar-szlovák partnerségben kell elkészíteni.
Alkalmazott eljárásrend: A pályázatokat egyfordulós nyílt, egyszerűsített eljárásrend keretében kell benyújtani angol nyelven.
Pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatokat az IMIR 2007-2013 rendszer erre szolgáló elektronikus pályázati moduljában (IMIR 2007-2013 Front Office) kell benyújtani 2011. február 28-ig. Továbbá a meghatározott nyomtatott és aláírt eredeti dokumentumokat postai úton kell benyújtani a program Közös Technikai Titkárságához 2011. március 4-ig postára adva a „Magyarország-Szlovákia HÁEP Közös Technikai Titkárság, Váti Nonprofit Kft. 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.” postacímre vagy személyesen/futárral 2011. március 4. 12:00 óráig leadva a Váti Nonprofit Kft. Iratkezelőjében: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32. cím alatt.
Személyes konzultációra is lehetőséget biztosít a Közös Technikai Titkárság Budapesten és a Regionális Infopontok Nyitrán és Kassán előzetes időpont-egyeztetést követően.
A pályázatok elektronikus elkészítésére és a beadásra szolgáló IMIR 2007-2013 Front Office pályázati modul 2011. január 3-tól lesz elérhető itt, a program honlapján. A kitöltés megkönnyítése érdekében ezzel egyidőben egy, a felület használatát részletező útmutató is elérhetővé válik magyar és szlovák nyelven egyaránt. Az addig terjedő időszakban kérjük tisztelt pályázóinkat, hogy az alább közzétett pályázati anyag szerint kezdjék meg a projektötleteik kidolgozását. A letölthető csomagban megtalálható a Pályázati Útmutató, mely részletesen taglalja a pályázati feltételeket. Továbbá megtekinthetik a projektek beadásához szükséges adatok körét is a minta formanyomtatvány letöltésével, melyet szintén két nyelven teszünk elérhetővé, hogy megkönnyítsük a projektfejlesztési munkát. Ez a nyomtatvány csak mintaként szolgál, a végleges verziót majd az IMIR 2007-2013 Front Office pályázati modulban történő kitöltés után a rendszer automatikusan generálja. A kitöltés nyelve az angol lesz, melynek fordítási költségei a pályázati felhívásban található módon (előkészítési költségként) a támogatott projektek esetében elszámolhatóak lesznek.

Felvidék Ma