A Külföldi Szlovákok Hivatala 2010-ben mintegy 1,33 millió euróval támogatta a külföldön élő szlovákok szervezeteit. A legtöbb támogatási kérvény Szerbiából érkezett, összesen 937 ezer euró értékben. Az igényelt összegnek körülbelül az egyharmadát kapták meg a szerbiai szlovákok. A legsikeresebb pályázók a Lengyelországban élő szlovákok szervezetei voltak, a kért összeg 91,6%-át megkapták. A legnagyobb támogatás is északra irányult: 125 ezer euró Nová Belára, a szláv kulturális központ befejezésére. A hivatal 12 ezer euróval támogatta a szlovák-cseh társaság kulturális napjait, 10 ezer euróval a Korene és a Prágában megjelenő Listy Slovákov a Čechov folyóiratokat. A Budapesten megjelenő Ľudové noviny 15 ezer eurót kapott. A Külföldi Szlovákok Hivatala 1950 eurót adott egy kirgiz projektre, amelynek alapján „Alexander Dubček-szobát“ létesítettek. Csehszlovákia egykori vezető politikusa gyermekkorában szüleivel együtt éveket töltött Kirgíziában – tette közzé a sita hírügynökség.
A Külföldi Szlovákok Hivatala alapelvei közül kiemelendő: tiszteletben kell tartani annak az államnak a területi függetlenségét és egységét, amelyben a külföldi szlovák él. A törvény értelmében az állami gondoskodás területei: oktatás, kultúra, tudomány, kutatás, információkkal való ellátás, média. Állami szerv, a Miniszterelnöki Hivatal alá van rendelve. Feladatai közé tartozik az együttműködés a más államokban élő szlovákokkal, vagy azok szervezeteivel; kapcsolattartás más államok hasonló szerveivel. Finanszírozás: a szlovák Miniszterelnöki Hivatal költségvetésének része.

Felvidék Ma