A Szlovák Vasúttársaság 11 vasúti szárnyvonal megszüntetését tervezi, s ez felvet több súlyos kérdést.  Egy korábbi kormányzati döntés értelmében az államigazgatás a vasúti szárnyvonalakat 2013. január elsejével átruházza a megyékre, tehát azok a megyei önkormányzatok hatáskörébe kerülnek. Felmerül a kérdés tehát, miért kell a fennmaradó másfél-két évre a szárnyvonalak egy részén megszüntetni a személyforgalmat?  A megszüntetésre ítélt tizenegy szárnyvonal közül tíz Dél- és Kelet-Szlovákiában található, a Vág-, a Duna- és az Ipoly-mentén, Nógrádban, Gömörben, Tornában és az Ung-vidéken. Miért pont ezekben a térségekben kell újra végrehajtani a leépítést, miért újra az ott élőket kell ellehetetleníteni, életkörülményeiken rontani?
Az egymást követő kormányok mindegyikének programja az egyik legsúlyosabb problémaként jelölte meg a leszakadó, hátrányos térségek helyzetét. Az utóbbi négy kormányzat programjai legfontosabb intézkedésként említik e hátrányos régiók felkarolását és a leszakadó régiók számára perspektíva, jövőkép felvázolását. Bár az aktuális kormányprogram e céljának megfogalmazása elég szűkös, nagyon általános, konkrétumokat nélkülöző. De prioritásként megtalálható benne ez a célkitűzés. Tessék tehát azt végrehajtani, nem pedig az ellenkezőjét, a leépítést szorgalmazni, a leszakadó régiókat még inkább elgáncsolni, letaszítani!
A kormány elnök asszonya már lépett ebben a kérdésben, minek következtében úgy tűnik, egy időre elhalasztották a szárnyvonalak megszüntetését. Ezúton is felszólítjuk a közlekedési minisztériumot, a kormányt, hogy az érintett térségekben élő polgárok érdekében, a szárnyvonalakon történő személyszállítás újraélesztése végett találjon jövőbe mutató, korszerű megoldást!

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke