Az alkotmánybíróság mai döntése szerint sérti a hatályos alaptörvényt, hogy 2007 októberében egy törvénymódosítással a parlament megtiltotta a magán egészségbiztosítóknak, hogy nyereséget képezzenek.


A terjedelmes alkotmánybírósági beadvány 2008. október 5-én került a testület elé, benne több törvénysértésre és alkotmánysértésre való hivatkozással. Kifogásolták többek közt, hogy a módosított törvény sérti a tulajdonhoz való jogot és beavatkozik a tulajdonjog gyakorlásába. A közérdekre való hivatkozást sem tartották megalapozottnak.
A törvény hatályba lépését követően több magán egészségbiztosító külföldi tulajdonosa indított pert Szlovákia ellen, ezek máig lezáratlanok. Megszűnt közben az Európai Egészségbiztosító és az Apollo, az utóbbi és a Dôvera külföldi társtulajdonosa 30 milliárd koronás kártérítési igényt helyezett kilátásba. A mai döntés azt jelenti, hogy az államkassza kénytelen lesz valamilyen formában megegyezni velük a kártalanításról.

 

Felvidék Ma