Rossz és még rosszabb címmel közöl kommentárt a határon túli magyarok könnyített honosításáról hozott magyar jogszabályról a Pravda szlovák napilap. Az újság szerint a magyar jogszabály rossz, ezért bármilyen törvényt vagy rendeletet is hoz a szlovák fél ezzel kapcsolatban, az szintén csak rossz lehet. A kettős állampolgárság problémáját csak úgy lehet megoldani, ha “eltávolítjuk az okokat”. “Egyszerűen és érzékletesen kimondva a sovinizmust, amellyel Orbán Viktor kormánya mint munkamódszerrel játszadozik, a mi ellentörvényeink nem oldhatják meg (a problémát), sem jajveszékelésünk” – mutat rá a Peter Javurek, a szerző. Kifejti: nem jelent megoldást a kettős állampolgárok számára tilos munkahelyek jegyzéke, sem a szlovák állampolgárokra kirótt szankciók. “Nem (jelent megoldást) egy olyan pillanatban, amikor az egész probléma egyetlen igazi oka a szomszédainknál elhúzódó gazdasági és politikai válság, amely radikalizálta az ottani politikai színteret” – vélekedik Javurek.
Szerinte Szlovákiának nincs oka megváltoztatnia jogrendszerét, s el kell utasítania, hogy ebbe külföldről beavatkozzanak. Még a specifikus magyar-szlovák történelmi viszony sem jogosítja fel a magyar kormányt arra, hogy Pozsony engedélye nélkül beavatkozzon a szlovák jogrendbe.
De akkor mit tehet a szlovák fél? – teszi fel a kérdést a szerző.
“Határozottan vissza kell utasítani Orbán retorikáját: elutasítani, hogy a problémának bármiféle nemzeti vonzata van, a keret kizárólag csak jogi. Soha senki nem győz meg egyetlen nacionalistát sem arról, hogy nem elfogult a nemzetével szemben. Duplán nem győzhető meg az a manipulátor, aki cinikusan és hidegvérrel él vissza a nacionalizmussal. Csak nevetségessé teszitek magatokat” – írja Javurek, a szlovák kormányra célozva.
Úgy véli: bármit is tesz a szlovák kormány ez ügyben, azzal a tudattal kell azt tennie, hogy rossz és ideiglenes megoldásról van szó. A helyes megoldás az lesz, ha lépéseket tesz a probléma gyökereinek eltávolítása érdekében. “Ezt már holnap elkezdheti” – zárja írását Peter Javurek Orbán Viktor pénteki pozsonyi látogatására célozva.

mti, Felvidék Ma