Január 25-én a késő délutáni órákban ülésezett az MKP Dunaszerdahelyi Járási Elnöksége. A tanácskozás legfontosabb témája a helyi szervezetekben zajló tisztújítás, a taggyűlések harmonogramjának összeállítása volt. Az MKP járási elnökségi tagjai – a már sok éve jól működő gyakorlat mintájára – idén is meglátogatják a helyi szervezeteket, részt vesznek a taggyűléseiken. A járási elnökség felülvizsgálta azokat a helyi szervezeteket, amelyekben csak alig tapasztalható mozgás, az évek során bezárultak, s egyáltalán nem vettek fel új tagokat. Az elnökség az ilyen esetekkel kapcsolatosan olyan határozatot hozott, hogy vagy fel kell függeszteni tevékenységüket, vagy pedig meg kell próbálni újraszervezni, újraéleszteni azokat. A járási elnökség továbbá foglalkozott a tisztújító járási konferencia előkészítésével is. Ezzel kapcsolatosan döntést hozott arról, hogy a járási konferenciát az MKP Országos Tanácsának határozatával összhangban március 18-ig összehívja. A helyszín Bős lesz, az időpontot pedig az Országos Elnökséggel egyezteti.

Felvidék Ma, bi