A szlovák parlament mezőgazdasági, környezet- és természetvédelmi bizottságának elnöke, Mária Sabolová 2011. január 26-ára külön ülésre hívta össze a testületet, napirenden a hulladékgazdálkodási problémáinak megoldása volt.


Az ülésre az érintettek és szakemberek széles körét is meghívta – hulladéktermelőket, hulladékgyűjtő szervezeteket, újrahasznosítással foglalkozó cégeket, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának, valamint a civil szervezeteknek és a tudományos életnek a képviselőit. A bizottság ülésén Nagy József környezetvédelmi miniszter is részt vett, aki az ülés tapasztalatait a készülő hulladékokról szóló törvény megalkotása során szeretné kamatoztatni.
Az ülésre Miklós László is meghívást kapott, aki a hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzetével kapcsolatos véleményét ismertette a jelenlévőkkel, amelyet szakmai ismereteivel és 12 éves, előbb környezetvédelmi miniszteri, majd parlamenti képviselői szakmai tapasztalataival támasztott alá. Miklós László az új szemlélet fontosságát hangsúlyozta a hulladékkezelés prioritásainak meghatározása során, s mindenekelőtt a tárolási és energetikai hulladékértékesítés viszonyának szakmai felülbírálatát szorgalmazta. Ezenkívül az Újrahasznosítási Alap megmaradása mellett érvelt, amelynek rendkívül nagy a jelentősége a hulladék osztályozásának és újrahasznosításának támogatása szempontjából. Felszólalása nagy visszhangot keltett a jelenlévők körében. 

DÉ, Felvidék Ma