Dunaszerdahely városáról egy új monográfia van készülőben, mely az eddigi legalaposabb kutatásokra támaszkodik. A monográfia szerkesztőbizottsága kéréssel fordul a város jelenlegi és elszármazott lakosaihoz, hogy segítsék munkájukat. Alább közöljük a szerkesztőbizottság kérését:

A Dunaszerdahely című monográfia szerkesztőbizottsága ezúton kéri a város jelenlegi és elszármazott lakosságát, hogy településünk készülő, 2012-re tervezett várostörténeti kötetének anyagaihoz régebbi tárgyi emlékeikkel, fotóikkal, képeslapjaikkal, egyéb dokumentumaikkal járuljanak hozzá.
A többszerzős, színes kötet az eddig megjelent kiadványokkal ellentétben új, az eddigi legalaposabb kutatásokra épül, s rajzolja meg a település teljes és hiteles történetét annak legkorábbi időszakától napjainkig. Így a monográfia a legrészletgazdagabb kiadványa lesz a városnak, eddig sehol nem publikált tényeket, összefüggéseket tár fel Dunaszerdahely városának életével kapcsolatosan, illetve a kötetben megjelenítendő képanyag eddig sehol nem látott képekkel, dokumentumokkal támogatja mindezt.
Ehhez a munkánkhoz kérjük és várjuk Önöktől az egykori Dunaszerdahely emlékeit, így például régi képeslapokat, fotókat, dokumentumokat (levelek, végzések stb.), a régi újságokat (pl. a Csallóközi Lapok vagy a Csallóközi Hírlap számait), illetve bármilyen Dunaszerdahelyhez kötődő anyagokat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket (pl. céhzászlók, gimnáziumi kitűzők, egykori évkönyvek, régi naptárak, vöröskeresztes könyvek, katolikus legényegyletes kitűzők, sapkák stb.)
Várjuk azokat a régi családi felvételeket is, ahol látszik az egykori városkép, illetve a város egyes épületei.
A Dunaszerdahely című monográfia gazdag képanyaggal fog megjelenni – ezért is kérjük ezeket a felvételeket / képeslapokat / kiadványokat / dokumentumokat. A kötetben megjelenítjük a felajánlók neveit.
A beérkezett anyagokat digitalizálás után visszaadjuk a tulajdonosnak, vagy felajánlás esetén a Csallóközi Múzeumban helyezzük el azokat, megörökítve a felajánló nevét. Egyeztetés esetén személyesen is el tudunk menni az anyagokért.
Kérjük, hogy aki segíteni tudná munkánkat, az emlékeit a Csallóközi Múzeumban Bevilagua Olga muzeológusnak juttassa el (Múzeum utca 2., tel.: 031/552 24 02), vagy Nagy Attila szerkesztőnek jelezze (tel.: 0905/ 278 764) ebbéli szándékát.
A szerkesztőbizottság nevében
Dr. Molnár János elnök, A. Szabó László, Dunaszerdahely város alpolgármestere, Bevilagua Olga muzeológus, Dr. Mag Gyula volt múzeumigazgató, Nagy Attila szerkesztő

Dunaszerdahely, 2011. február 22.