Nem hagyományos módon megtartott márciusi ünnepség vette kezdetét Jászón 2011. március 20-án, 14:00 órakor.  Ugyanis a megszokott templomkerti kopjafa koszorúzás nem volt engedélyezve az ünneplők számára. Tudvalevő, hogy a 2009-ben felszentelt kopjafa a jászói kolostor udvarán található. A Csemadok jászói Alapszervezete írásos formában ugyan felkérte a helyi Premontrei Apátságon szolgáló Ambróz apátot az ünnepség megtartására, de sajnos a kérést elutasította.
Így az összegyűlt vendégsereg kénytelen volt kerítésen kívül megtartani ünnepi megemlékezését. A szabadságharc tiszteletére szervezett összejövetelt jelenlétével megtisztelte Dr. Ódor Ferenc, a Magyar Köztársaság parlamenti képviselője, majd ünnepi beszédet mondott Köteles László, a Csemadok országos alelnöke, s közreműködött a szepsi Egressy Béni Vegyeskar is. A kultúrműsort, illetve az ünnepi beszédeket követően sajnálatos módon a kopjafa előtt azonban kegyeletüket csak Bartal Károly  Tamás nyugalmazott apát úr, a debrődi illetve jászói premontrei plébánosok róhatták le, hiszen csak ők léphettek be a templomkertbe.
A koszorúzást követően Csoltkó Jenő, mint a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmány elnöke, a jászói magyarok szószólója nyilatkozatot olvasott fel. Ebben felkérte az apát urat, értékelje át álláspontját. Kifejezte bizakodását a jövőt illetően, mert reméli, ezentúl méltóbb ünnepléssel és közös kopjafa koszorúzással méltathatják március 15-ének fontosságát. 

Kalász Katalin
Felvidék Ma

Fotók: Koronczi