28182

A Felvidéken megjelenő katolikus hetilap, a Remény virágvasárnapi számának tartalmából küldtek ajánlót a szerkesztők.

Bertha Éva írt bukásainkról – jobbá vágyásunkról Az árulás csókja című írásában. Interjú olvasható Rédly Elemér atyával, a Hit Pajzsa kitüntetettjével. Kavicsok a Szent Jakab útról – Jóba Alajos sorozatának utolsó része. A 200 éve született lévai iskolaalapító, piarista paptanár, Szepesi Imre életét és tevékenységét mutatja be egy új cikksorozat első része. Egy ötödéves orvostanhallgató mutatkozik be a Napraforgó című rovatban: A hovatartozás bele van kódolva az emberbe…
A lap e heti száma ezenkívül is sok olvasnivalóval, gazdag tartalommal lepi meg az olvasókat. A Remény kapható a plébániákon, illetve megrendelhető a szerkesztőség címén: Žiacka 4,821 06 Bratislava, email: remeny[kukac]remeny.sk