28197_01

Kubricky plébános leírása: „1876. február 23-án Taksonyt árvíz látogatta meg, mely folyton nőtt és február 29-én hirtelen partot szakított. A víz az urasági birtoknál, s az ár a téglásházsor felé tört, s három óra alatt annyira emelkedett, hogy ha csak hatalmas trágyatöltést nem emelnek a major s az urasági ház között, egy óra alatt az egész falu a pusztulás veszedelmének jutott volna.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/04/28197_02.jpg” width=”200″ height=”100″ title=”Visszaemlékezések” }{/japopup} Így azonban a vizet az erdő felé irányították, s hogy nyugat felől a házakba be ne törjön, a község összes lakossága a pajták és istállók köré trágyás gátat készített. A veszedelem, amelytől a falut megmentették, rávetette magát a Sárd felé épülő utcára, amelyben 6 új házat elmosott, másokat pedig annyira megrontott, hogy szobrokkal kellett megtámogatni. A nagy a csapást fokozta még az is, hogy a víz három hétig nem csökkent. A határ nagy része víz alatt volt. A laposabb helyeken levő őszi vetés teljesen kiveszett. A nagy vízárnak az volt az oka, hogy az esőzés folytán elolvadt hótömeg a Sárd szűk medrében nem fért el, így nem volt lefolyása.”

A kötet a szerző kiadásában jelent meg támogatók segítségével a falu első írásos említésének 870-ik évfordulójának alkalmából, 2006. augusztusában.