farkas-ivan06
Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke. Fotó: Felvidék.ma

A pénzügyminiszter benyújtotta elképzelését, javaslatait a kormány második konszolidációs csomagját illetően. Ezek közül a Magyar Koalíció Pártja támogatja a pénzügyminiszter elképzelését az adóbefizetés hatékonyságának növelésére, valamint az állami kiadások lefaragását, az államapparátus fenntartására szánt kiadások jelentős csökkentését.  Nagyságrendekkel kell csökkenteni az állami beruházásokra és az állami közbeszerzésekre szánt kiadásokat.

“Semmiképpen sem támogatjuk a szociális politikára és munkahelyteremtésre szánt állami kiadások csökkentését, valamint az adókulcsok megemelését mind a jövedelmi adók, mind az ingatlanadók esetében. Az államháztartás egyensúlyának megteremtésére a szociális igazságosság keretében javasoljuk a tőkejellegű bevételek adó- és járulékterheinek kiszélesítését, megemelését, valamint a kormánynak megfontolásra javasoljuk a személyi jövedelemadó esetében a progresszív adózás bevezetését.

A Magyar Koalíció Pártja újra a bankadó bevezetését javasolja. A bankok és pénzintézmények nyeresége 2010-ben túlszárnyalta az egy évvel korábbi érték kétszeresét. Az idei első negyedévben nyereségük a tavalyi érték másfélszeresére nőtt. A banki illetékek tavaly az előző évi illetékek nagyságát 20 százalékkal túlszárnyalták. A bankok ügyfelei számlájáról évente átlagosan 50 € illetéket vonnak le. A bankok illetékeiket alig észrevehetően emelik meg, összességében azonban dinamikusan növekvő tiszta  bevételképzésről van szó. Mindez azt bizonyítja, hogy időszerű és megalapozott volt a Magyar Koalíció Pártja tavaly szeptemberi javaslata a bankadó bevezetéséről.
A bankadó bevezetését követően azért, hogy a bankok megnövekedett adóterheiket ne tudják áthárítani az ügyfeleikre, azt javasoljuk a kormánynak, szigorítsa a bankfelügyelet szabályozásának törvényi keretét és az állami bankfelügyeletet szigorúbb ellenőrzésre ösztönözze. Amennyiben szükséges, az ügyfelek érdekvédelme végett a bankfelügyelet szigorúbb tevékenysége legyen folyamatos” – fogalmazta meg az MKP véleményét Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök.