29034

A hagyományos szlovák-magyar imanapra kerül sor június 25-én Mártaverebély-Szentkúton a megbékélés jegyében, amelynek főcelbránsa ezúttal Róbert Bezák nagyszombati érsek lesz.

Sokféle próbálkozás, kudarc és olykor elért eredmények közepette, idén június 25-ére ismét megrendezik a szlovák-magyar imanapot, amelyre ezúton is nagy szeretettel hívja és várja a szlovákiai katolikus egyház híveit Kálmán Pergerin ofm, kegyhelyigazgató.
Ebben az évben a 12.00-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Róbert Bezák nagyszombati érsek úr lesz. A liturgia zárásaként ismét kihelyezik az oltárra a Szűzanya kegyszobrát, és annak közvetlen közelében végzik el a két nép felajánlását Isten Szent Anyjának. A zarándoklat a 15.00-kor kezdődő litániával zárul.
Az ez évi imanap két új elemmel bővül. A Szociális Testvérek Társaságának magyarországi és szlovákiai tagjai 9.45-től kezdődően kétnyelvű imaórát vezetnek a kassai származású Boldog Salkaházi Sára gondolatai alapján. 10.50-től pedig Márfi Gyula veszprémi érsek és František Rábek katonai ordinárius katekézise készíti fel a híveket a szentmisére.
Tisztelettel kérem a lelkiatyákat, búcsúscsoport-vezetőket, hogy egyházközségeikben szervezzék meg a csoportos eljutás lehetőségét Mátraverebély-Szentkútra. Azt hiszem, ebben az esetben is igaz, csak akkor jut el egy kezdeményezés az érintettekhez, ha a helyi egyházközségekben akad egy-két ember, aki belelkesíti a többieket, magyarokat és szlovákokat egyaránt. Saját korában erre csodálkozott rá Szent Ágoston is, amikor így írt a zarándokokról: „Mindegyikük lángra gyúl, hogy egyetlen lángoló fáklyaként vonuljon a szent helyre.” Kérem önöket, segítsenek, hogy újból valósággá legyenek ezek a szavak! A Szűzanya szentkúti jelenléte és példája ennek a csodának a felfedezésére és megvalósítására hív meg minket idén is a magyarországi nemzeti kegyhely szlovák-magyar imanapjára, június 25-ére – olvasható Kálmán Pergerin felhívásában.