28838

A trianoni békediktátum 91. évfordulóján iskolai megemlékezésre került sor a Hidaskürti Magán Szakközépiskola nagykaposi kihelyezett részlegén.

A Nemzeti Összetartozás Napjának üzenetét kiemelő megnyitó után rövid történelmi visszatekintés következett, amely a megfelelő keretbe helyezte az azt követő – Koltay Gábor: Vérző Magyarország c.- film részletének megtekintését.
Az iskolai megemlékezés részeként a diákok és tanárok egy kisebb csoportja ellátogatott Nagyszelmencbe, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúját az idén június 4-én felállított kopjafánál. A székely fafaragó mester munkáját dicsérő kopjafát a nagyszelmenci születésű, Gilányi István tanár állíttatta. Munkáját a kivitelezés során a helyi önkormányzat segítette. Gilányi István egyik kezdeményezője és kivitelezője volt a 2003-ban Nagyszelmenc és Kisszelmenc határában felállított két fél székely kapunak is. Ez az esemény volt az, amely akkor leginkább felhívta a széles közvélemény figyelmét a 60 évig szögesdróttal kettészelt falu sorsára. A nemzetközi nyomásnak (is) köszönhetően 2005-ben gyalogos és kerékpáros forgalmat bonyolító határátkelő nyílt Nagyszelmenc, és az ukrán oldalon fekvő Kisszelmenc között.
A most felállított kopjafa négy üzenetet foglal magába: a kettézárt falu egy tőről fakadó magyar mivoltát, “Összetartozunk” felirata a 2004. december 5-i népszavazás katasztrófáját, Juhász Gyula: Trianon c. versének részlete az emléktáblán – “Mindig, mindig gondoljunk reá” – Trianon traumáját, Babits Mihály: Áldás a magyarra c. verséből származó idézet – “…és jön az igazság, közelebb, közelebb… ” – pedig a reményt sugalló igazságüzenetet.
A bodrogközi és Ung-vidéki diákok, reagálva Juhász Gyula versének intelmére, az emlékezés koszorújának feliratával azt az üzentet tolmácsolták, hogy „…mindig, mindig gondolunk reá”. Az emlékoszlop és az általa hirdetett üzenetek minden bizonnyal megerősítik a helyi közösséget hitében, magyarságtudatában, a távolabbi helyekről idelátogatóknak pedig szélesebb körben is hirdeti majd a történelmünk fontos állomásait, hogy megőrizzük azt sok éven át gyermekeink és unokáink számára.

Felvidék.ma, Mgr. Tökölyi Angéla