30797

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ötvenötödik évfordulója alkalmából a kassai Művészetek Házában ünnepi koncertre került sor, mely után dr.Balogh Csaba, a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövete és Czimbalmosné Molnár Éva, kassai főkonzul fogadást adott a meghívott vendégek számára.

A főkonzulasszony ünnepi köszöntőjében leszögezte, októberben két eseményre emlékezik minden magyar. Az egyik október 6-ához kapcsolódik, amikor a kassaiak Dessewffy Arisztid sírjához zarándokolnak el Margonyára. A másik 23.-a. Emlékeztetett, november 4-én egy népellenes gyilkossági kísérlet zajlott. 1956 a többi népet is érintette.

Bába Iván, közigazgatási államtitkár, aki a kassai gimnázium növendéke volt, ünnepi beszédében kiemelte, Maléter Pál Kassán kezdte katonai pályafutását. Otthonából hozta azt a példát, mely a forradalomkor is motiválta. A szlovákiai magyarság hallgatólagos rokonszenvvel figyelte az fejleményeket. Ez az esemény is bizonyítja, a magyarság képes összefogni. Nehéz helyzetben mindig számíthatunk egymásra.
Október 23-án gondolunk az 1953-as berlini, az 1968-as csehszlovákiai eseményekre és a lengyel Szolidaritás mozgalomra is.
Komoly kihívás előtt áll nemzetünk – folytatta a szónok -, ezért félre kell tenni az ellentéteket. Ilyen próbatétel lesz a felvidéki magyarság számára március 10-e. Böjte Csaba szavait idézte, amelyek egybecsengenek Kennedy híres mondásával: Ne azt kérdezd, hogy mit tett érted az ország, hanem azt, hogy te mit tettél az országért.
Majd Király Csaba Liszt-díjas zongora- és orgonaművész Liszt Ferenc, Richard Wagner, Jacques Arcadelt és Wolfgang Amadeus Mozart műveiből adott elő a nagy magyar zeneszerző születésének 200. évfordulója alkalmából. Sajnos, az egy.es zeneműveket bemutató szavait nem mikrofonba mondta és így csak nagy nehézségekkel lehetett érteni. Utolsóként a nagy zeneszerző B-A-C-H Prelúdium és fúgát adta elő.
A fogadáson a nagykövet pohárköszöntőjében arra tért ki, hogy mi köti össze a kétszáz éve született nagy művészt és 1956-ot: A szabadság.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma

30797_2