31714

 A 2011/ 2012-es tanévben az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola önálló működésének jubileumát ünnepli. Paulisz Boldizsár, az iskola alapítója elmondta, az intézmény szeretné felvenni Esterházy János nevét.

A hatóságok valószínűleg elutasítják a kérelmet, a kerületi iskolaügyi hivataltól már érkezett egy negatív hangvételű levél a kéréssel összefüggésben. – tudtuk meg a napi nemzetpolitikai sajtószemléből.

Az iskola 2001 óta működik önálló oktatási intézményként, előtte egy évig az udvardi szakközépiskola kihelyezett osztályaként indult. A fejlődés többek között a diáklétszám módosulásán követhető. Mára 9 járás 50 településéről járnak Alsóbodokra diákok. Mindez természetesen nem következhetett be színvonalbeli fejlődés nélkül. Sikerült elérniük, hogy szinte a teljes tanári kar főállású tanárból áll. Céljuk olyan széleskörű, a modern világban hibátlanul működni képes vállalkozói és idegenforgalmi felkészítést biztosítani, amelynek segítségével a fiatal olyan képességekre tesz szert, amelyekkel képes a saját vállalkozását megtervezni, sikeresen működtetni, és ezzel saját, és családja létbiztonságát megoldani. Így mások akaratától függetlenül, a saját életcéljainak megfelelően képes élni. Ezért a vállalkozói szakközépiskola, ha megfelelő, modern tartalommal működik, mindenütt a világon az egyik legkeresettebb iskolatípus. Szakmai profilja a kereskedelmi akadémiákkal éppen ellentétes. Míg a kereskedelmi akadémia csak a vállalati adminisztráció elvégzésére képesít alkalmazotti szinten, addig a vállalkozói szakközépiskola ezen felül még azoknak a speciális ismereteknek a megszerzését is lehetővé teszi, amelyek segítségével a vállalkozó önálló munkaadóvá válik. Ezzel pedig függetlenítheti magát a munkanélküliség rémétől, hiszen sorsát önállóan képes megszervezni és irányítani. Ezt pedig azoknak a tantárgyaknak nagy óraszámban történ? oktatása teszi lehetővé, amelyeket önálló tantárgyként egyetlen más szakközépiskolán sem tanítanak. Ilyenek pl.: Vállalkozástan, Vállalkozói elemzések, Menedzselés, Vállalkozói és szociális kommunikáció, Marketing, Vállalkozói tanácsadás, Szolgáltatások az idegenforgalomban, Idegenforgalmi geográfia. Persze, ezen kívül oktatnak még gazdasági számtant, gazdasági földrajzot, jogi ismereteket, könyvelést, adminisztrációt és levelezést, stb. is, és tanulmányi programukban kiemelt helyet biztosítunk az angol és német nyelvek oktatásának (az egyikből érettségi vizsgát is kell tenni). A 2006/2007-es tanévben indítottak új szakot kereskedelem és vállalkozás – idegenforgalom név alatt. Nagy figyelmet szentelnek a szaktárgyak oktatásnak azért, hogy a végzősöknek biztosítsák úgy a belföldi, mint a külföldi egyetemeken való továbbtanulás lehetőségét is. Annak ellenére, hogy az iskola magánintézmény, az oktatás tandíjmentes. – tájékoztat a honlapján a középiskola.

Működésének tíz éves jubileuma alkalmából szeretné az iskola felvenni Esterházy János nevét, melyhez a gróf lánya, Esterházy- Malfatti Alice áldását adta. Az iskola igazgatójára, Hajtman Bélára viszont a hatóságokkal való megküzdés vár. 

Forrás: Hírek.sk

{iarelatednews articleid=”26688″}