31896

Január 9-én Dunaszerdahelyen ünnepélyes keretek között megnyílt a Kontrasztkiállítás, melyet a FEMIT polgári társulás hozott a Felvidékre. Január 10-én felkészítő előadásokat tartottak a kiállítás megtekintésére. (Frissítve Fazekas László ref. püspök megnyitójával)

A kiállítást, mely a Magyarországi Református Egyház és a Rendőrség közös család és ifjúság mentő programja, Fazekas László, a Szlovákiai Református Egyház püspöke nyitotta meg. Megnyitójában nagyon pozitívan értékelte a polgári társulás kezdeményezését, mivel véleménye szerint súlyos válságban vannak a családok az ifjúság illetve az egész felvidéki magyar társadalom.

Ezen gondolatokkal nyitotta meg a tárlatot Fazekas László, a Szlovákiai Református Egyház püspöke:
“A modern ember azt állítja, hogy nagykorúvá vált. Ez azt jelenti, hogy önmaga képes élni az életét, meghatározni azt, hogy hogy számára mi a jó és hasznos, irányítani a körülötte lévő dolgokat, és önmaga határozni a sorsa felől.
Nem túl elhamarkodott és meggondolatlan ez a kijelentés? Nem hangzik ez túl nagyképűen? Mert a valóság egészen mást mutat.
A világ, s benne az ember fejlődése, valamint az életünk folyamán felmerülő problémák és kihívások azt mutatják, hogy az ember nagyon sok esetben képtelen megfelelően élni a lehetőségekkel, és képtelen felelősségteljes döntést hozni. Egyre nehezebb a döntés az értékes és az értéktelen, a szent és a szentségtelen, a hasznos és a káros között. A döntést és az értékelést még nehezíti az is, hogy az emberi életre és egészséges fejlődésre káros dolgok, eszmék, elgondolások és életviteli gyakorlatok sokszor olyan természetességgel jelennek meg, hogy el sem gondolkodunk a következményeken. Csak akkor látjuk ezek negatív hatásait, amikor szemléljük a felbomló családok vergődését, az árván maradt gyermekek vágyódását a megfelelő, nyugodt családi háttér után; szemléljük sok reményvesztett és életkedvet elveszített ember próbálkozását egy kis öröm megtapasztalására…
Ez a kiállítás, amit a FEMIT polgári Társulás szervezett meg itt Dunaszerdahelyen, a Magyarországi Református Egyház és a Rendőrség együttműködése révén jött létre, és arra szolgál, hogy szembesítsen a valósággal. A valóságot vagy nem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni. Pedig előbb-utóbb szembesülünk azzal, hogy az egyik oldalon családok hullnak szét, míg a másik oldalon azt hangoztatjuk, hogy a társadalom alapsejtje a család. Az egyik oldalon engedjük, hogy törvény által védett módon parányi életek pusztuljanak el a kórházak falain belül, a másik oldalon pedig sokszor kemény küzdelem folyik azért, hogy megfoganjon egy élet. Az egyik oldalon valaki eldobja magától az életet, a másik oldalon pedig küzdünk valaki életben tartásáért.
Nekem ez azt a képet juttatja eszembe, amely évtizedekkel ezelőtt sok család házának falán lógott: a széles út és a keskeny út képét. Ez a kép azt a jézusi igét példázza, amely a Máté evangéliumában van lejegyezve: „Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.” (Mt 7,13-14)
Ez a kiállítás a szoros kapu és a keskeny út megtalálására és az azon való haladásra akar bíztatni. Isten elénk adta az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válasszuk azért az életet! (5Móz, 30,19)
Ezzel ezt a kiállítást megnyitom, megköszönve a kiállítást előkészítők munkáját a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nevében is és mindenkinek gazdagító élményt kívánok.” 

A rendezvényen felszólalt Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Both Péter a Rendőrség Dunaszerdahelyi Körzetének parancsnoka, Gáspár Károly, a FEMIT társulást segítő drogprevenciós előadó. Szavalataival közreműködött Boráros Imre, a Komáromi Jókai Színház színművésze. 
A rendezvényt megtisztelte a kiállítás két értelmi szerzője, Banai László Kisvárda rendőrparancsnoka valamint Százvai László, a kisvárdai református gyülekezet lelkésze. A közel ötven vendégnek Százvai László bemutatta a kiállítás labirintusát, s rövid magyarázatokat fűzött az egyes helyszíneken elhelyezett képi és írásos anyaghoz, valamint a tévéképernyőkön vetített párperces filmekhez. 
Győri Margit, a FEMIT társulás elnöke a Felvidék.ma-nak elmondta, hogy még múlt év decemberében is szinte kilátástalannak tűnt a kiállítás megszerezése, mivel a belső terek kialakítása a televíziók beszerzése valamint a tárlat félévig való üzemeltetése jelentős anyagi ráfordítással jár. Végül mégis csak lettek támogatók, többek közt a Dunaszerdahelyi Körzeti Rendőrség, melynek parancsnoka Both Péter a rendezvény fővédnöke.
A Kontrasztkiállítás egy multimédiás kiállítás, amely elsősorban elgondolkodtat, és igyekszik pozitív döntésre segíteni. A fiatalok és a családok életét érintő legfontosabb kérdéseket hozza kíméletlenül őszintén felszínre. Hét témakört dolgoz fel a tárlat – ahogy a neve is mutatja – éles ellentétbe állítva ugyanazon témák fény- és árnyoldalait. Ez a kiállítás egy hatalmas sikoly, nem simogat, hanem felráz, építeni akar azokon a pontokon, ahol a fiatalok életében legnagyobb a rombolás. Olyan témákat vonultat fel, amelyek az ifjúság legfontosabb kérdései közé tartoznak, amelyekről nem szívesen beszélnek, hanem legtöbbször csak válaszok nélkül sodródnak. A témák között szerepelnek a családon belüli erőszak, a példaképek, a házasságkötések és válások, a gyermekvállalás és az abortusz, a szenvedélybetegségek és a szabadság, a hazaszeretet és a kozmopolitizmus, az öngyilkosság és az élet értelme, valamint a megváltás csodáját érintő kérdések.
Január 10-én felkészítő előadásokat tartottak a kiállítás megtekintésére. A dunaszerdahelyi Egészségügyi Szakközépiskolában, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szakközépiskolában, a Sportgimnáziumban valamint a ugyancsak helyi Magángimnáziumban a Timóteus Társaság tagja, az amerikai származású Zach Anderson, a Fiatalok az Élet Küszöbén (FÉK) program munkatársa tartott előadást.
A tárlat munkanapokon reggel kilenctől délután öt óráig, szombaton kilenctől két óráig tekinthető meg a Smetana liget-i alapiskola második emeletén.

A kiállításról bővebben olvashatnak a www.kontrasztkiállítás.hu weboldalon, illetve az adott telefonos elérhetőség által Győri Margitnál a társulás elnökénél: +421 915 727 613

Vitéz László, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31367, 31711″}