reformatus08-300

Az Ondava-Hornádi Református Egyházmegyéhez tartozó eszkárosi gyülekezet még az elmúlt évben folyamodott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési keretéhez a templomán tervezett munkálatok támogatásának céljából.

A Zsinati Tanács a kilenc egyházmegye egy-egy küldöttjéből felállított kuratórium javaslata alapján 1300 eurós kifizetést hagyott jóvá. A pénzcsomagnak köszönhetően a torony komplett felújításon esett át.

Az eszkárosi gyülekezet templomának torony nagyon egyszerű szerkezettel készült el, amiatt viszont az évek során a műszaki állapota egyre romlott. A talajból feljövő nedvesség miatt pedig fokozatosan repedezett a templomhajó vakolata, ami a külső homlokzaton is megmutatkozott. A problémák megoldása érdekében az eszkárosi gyülekezet még 2008. októberében hozott határozatot a templomon végzendő különböző felújítási munkálatok elvégéséról. Ennek első részében kicserélték a tetőszerkezetet és új külsőt kapott a torony homlokzata. A kivitelezésre 2009 májusa és novembere között került sor több mint 13 ezer euró értékben. A következő fázisban, melyről a presbitérium az elmúlt év augusztusában döntött, szigetelték a templom alapjait és a torony többi oldala kapott új külsőt. Az októberben elvégzett munkálatok összköltsége 8 400 eurót tett ki.

A kiadások fedezésére a hívek adományán kívül a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Közalap építkezési kerete 1 300 euróval járult hozzá, a községi hivatal pedig 1650 euróval támogatta a gyülekezet javítási munkálatait.

Az előzetes tervek szerint a templomhajó is új vakolatot kapna, de kívülről is megújulna az épület homlokzata. Az elképzelés megvalósítása érdekében a gyülekezet tovább folytatja az adományok gyűjtését – tájékoztatta a Reformata honlapot a gyülekezet lelkipásztora ifj. Ján Semján.

Az eszkárosi református templomot 1792-ben építették. A községben a 2001-es népszámlálás alapján 86 református él, a gyülekezeti nyilvántartásban 68 személyt vezetnek.

Reformata, Felvidék.ma