32157

Az SNS lecsukatna bennünket, ha módja volna rá – mondta Andrej Danko, az SNS alelnöke január 23-i sajtótájékoztatóján. Az alábbiakban válaszolnék neki. 

„Azokat a szlovák állampolgárokat, akik részt vettek a január 21-i budapesti tüntetésen, és köszönetüket fejezték ki Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, azokat az SNS alelnöke előzetes letartóztatásba helyezné. Amennyiben a belügyminiszteri posztot az SNS tagja töltené be, akkor a tüntetésen résztvevő személyek 48 órára előzetesbe kerültek volna, rögtön a határon. Majd szembesítenék őket a Büntetőtörvénykönyv idevágó paragrafusaival és megvizsgálnák, történt-e esetükben hazaárulás. Tarthatatlan, hogy Szlovákia lakosai olyan transzparenseket emeljenek magasba, melyeken a „Köszönjük neked Viktor”, „Felvidék üdvözöl – Köszönjük az állampolgárságot!” feliratok láthatók.”

Hát, hogy őszinte legyek kedves Danko úr, én egyet tudok érteni ezekkel az emberekkel, és azt is megmondom miért. Mert nemcsak Szlovákia mérsékeltebb pártjai, de főleg az SNS már megalakulása óta, hogy finoman fogalmazzak, bizony nem igen szívlelik az itt élő magyarságot. Hiszen minden cselekedetükkel azon munkálkodnak évtizedek óta, hogy népem eltűnjék Szlovákia területéről, mert ez a szlovákok országa! Ez igaz is, mint ahogy az is, hogy nekünk meg a szülőföldünk, ami jóval régebbi keltezéssel bír, mint Szlovákia! Önök talán még ezt sem ismerik el? Hát persze hogy nem, mert ha elismernék jogainkat, és tiszteletben tartanák azokat, nem lenne nálunk semmilyen nemzetiségi probléma! Ezért úgy gondolja, ha nincs választási lehetőségünk, akkor csak a többségbe való beolvadás marad számunkra, vagy rosszul tudom? Hiszen Önök semmiben sem támogatják az itt élő nemzetiségek alapvető emberi jogainak kiszélesítését és gyakorlását, ahogy az a demokratikus Európában szokás, éppen ellenkezőleg, még a kákán is csomót keresnek, ha rólunk van szó. Immár évtizedek óta jogtalanul, és főleg büntetlenül szidják és gyalázzák Magyarországot – és ez nemcsak az mostani Orbán kormány idejére vonatkozik –, és annak lakosait. Az már csak hab a tortán, hogy a gyalázkodásból és megfélemlítésből bőven kijut nekünk is, mert mi is magyarok vagyunk. Pedig az itt élő magyarságnak Önök, élükön Slotával, csak köszönettel tartoznak, mert mi magyarok csaknem 100 esztendeje már ennek az országnak oltárán áldozzuk fel tehetségünket, eszünket és kétkezi munkánkat minden ellenszolgáltatás nélkül, sajnos a legtöbb esetben ilyen böszme, és megfélemlítő szövegek kíséretében! És mivel országépítésért az Önök részéről köszönetet hiába is várunk, ezért szeretném megkérdezni az úrtól, miért hazaárulás az, ha a polgár nem tetszésének, vagy éppen tetszésének ad ily módon hangot, netán véleményét kívánja nyilvánosságra hozni transzparenssekkel, Szlovákiában, vagy annak határain kívül, az EU bármely államában? Mivel tudtommal az EU-ban a sajtószabadságon kívül megengedett a gyülekezés szabadsága, a szólásszabadság, és a véleménynyilvánítás szabadsága is, így számomra érthetetlen, hogy az SNS, egy demokratikusan megválasztott – nem sovén párt –, miért áll ezzel hadilábon? Mert azt, hogy szlovák állampolgárok Orbánt éltetik, ehhez joguk van! A kérdés az, hogy Önök miért maradnak ki ebből az éltetésből? Mert a sajtószabadságot nem is olyan régen, éppen Orbán Viktortól kérték számom az EU-ban, pedig Magyarországon azelőtt is, és most is, az tüntet, aki csak akar, mert a véleménynyilvánításnak ott valóban van szabadsága, és ezért senki nem vonja a tüntetőket felelősségre! Ön pedig hazaárulással vagdalkozik a békés tüntetők ellenében, amikor azok szabadságjogaikkal élni mernek? Számomra ez érthetetlen, és felfoghatatlan, mert miért nem mehetnének a szlovák polgárok akár az USA-ba is tüntetni, és éltetni Obama elnököt, ha Ők úgy látják jónak? Miért bántja Önöket, ha valaki transzparenssel köszöni meg az állampolgárság megadásának lehetőségét, amelyet egykor éppen Csehszlovákia, az Önök elődállama vett el a felvidéki magyaroktól jogtalanul? Önök még 67 évvel a háború befejezése után is folytatni akarják ellenünk ezt a kirekesztő, megkülönböztető és megfélemlítő politikát? Nem unják még? Mert amióta Szlovákia megalakult, Önök megállás nélkül verik a tamtamot hivatkozva a magyar veszélyre, és vérben forgó szemmel a XXI. század elején háborús mintára ismét megerősítették azokat a beneši dekrétumokat, melyek sokunk életét tették teljesen tönkre! Mert ha a kettős állampolgárságról szóló törvény eredeti szövegét meghagyták volna, ma talán pozitív értelemben éppen Szlovákiától lenne hangos Európa! Ezért a hiba nem a felvonulókban van, ahogy Ön állítja, hanem Önökben politikusokban!

Végére maradt a poén miszerint: „Orbán Kelet-Európa egyik nagy diktátora, aki becsapja népét és a romlásba vezeti”. Danko úr szerint, ha egy ilyen fáklyás menetre Szlovákiában került volna sor, a külföldi intézmények már támadnák érte Szlovákiát.”

Nagyon jó a megállapítás, csak vigyázni kell arra, hogy mit mondunk, mert aki sokat emlegeti az ördögöt, annak előbb, vagy utóbb megjelenik! Higgye el, Ő tudni fogja miért!

Mészáros László, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”32072″}