31917

 Alig egy hónap alatt több mint 1100 aláíró csatlakozott a kassai memorandumhoz, amelyet Balassa Zoltán kassai közéleti személyiség tett közzé a felvidéki magyarság érdekérvényesítése érdekében, és elérhető ITT.

A több mint 1100 aláíró többségében felvidéki magyar, de sok magyarországi, kárpát-medencei és a nyugati szórványban élő magyar is csatlakozott a petícióhoz, amelynek célja a felvidéki magyarság érdekérvényesítése.
A petíció tíz pontja közül az egyik az előrehozott szlovákiai választásokkal kapcsolatban ad időszerű útmutatást: „Olyan pártra kívánjuk adni voksunkat, mely nemcsak hogy meghallgatja és meghallja, mit mondanak támogatói, hanem az ésszerű és megalapozott véleményeket bedolgozza programjába, támogatja azok megvalósítását. Tehát valódi párbeszédet folytat. Azon felül hatékony védelmet nyújt és biztosít a szlovákiai magyar nemzetrész tagjai számára…”
És az Európai Parlamentben zajló – magyar nemzetünket érzékenyen érintő – vitanapok drámai aktualitást kölcsönöznek a petícióban megfogalmazott következő követelésnek is: „Érdekérvényesítésünk érdekében az a párt, amelyik valódi érdekeinket képviseli, képviselői révén az Európai Parlamentben is hallassa szavát, keressen és találjon szövetségeseket, akik ebbéli harcát támogatják.”
Balassa Zoltán megfogalmazásában újra hangsúlyt kap a szlovákiai kisebbségek közti együttműködés kérdése: „A mi pártunk építsen ki hatékony és termékeny kapcsolatokat a szlovákiai nemzeti kisebbségek és etnikumok képviseletével és működtessen olyan mechanizmust, amely az ő érdekeiknek is hangot ad és azok megvalósítását vállalja”, olvasható a tizedik pontban.
A petíciót aláírók közül többen – eddig több mint száznyolcvan esetben – az üzenőfalon hozzászóltak a felhívás szövegéhez, többen névvel vállalva véleményüket. Vitát váltott ki például a petíció végén olvasható gondolat: „Amennyiben lesz olyan politikai képviseletünk, mely ezeket a követeléseket a magáénak vallja és ezekért vállalja a politikai harcot, akkor azt fogjuk szavazatainkkal, tevékenységünkkel és anyagiakkal is támogatni teljes mértékben. Amennyiben nem, akkor kivárunk míg lesz ilyen képviseletünk! Szüntelen kérjük Isten segítségét, hogy legyenek ilyen magyar politikusaink és a szlovák nemzet élére is végre olyan elit kerüljön, amely a megértés, empátia és nagyvonalúság bajnoka lesz!”
Olvasóink számára érdekes lehet, ki mindenki támogatja a Memorandumot. Szöulból is érkezett alírás, úgy mint Ausztráliából. Torontóból tízen írták alá. Ha a városokat nézzük, a legtöbb aláíró budapesti, azután következik Kassa, majd Pozsony. Öröm, hogy ügyünket mindenütt a világon számontartják és támogatják!

Az aláírók közül néhány ismertebb nevet emeltünk ki: Aich Péter, a Posonyi Casino titkára, Bácsfainé Hévizi Józsa, az autonómiák budapesti kutatója, Bernád Ilona marosvásárhelyi természetgyógyász, Bíró Ágnes, volt parlamenti képviselő, Bodnár Mónika néprajzkutató, Boldoghy Olivér, polgárjogi harcos, Csámpai Ottó szociológus, Csáji Attila, világhírű lézerfestőművész, Csanaky Eleonóra, előadóművész, tanár, újságíró, Cséfalvay Ildikó, idegenvezető, Dinnyés József daltulajdonos, a Honismereti Kérékpártúrák lelkes résztevője, Cs. Varga István irodalomtörténész, egyetemi tanár, Dalmay Árpád író, a Bereg Vidéki Magyar Kulturális Szövetség volt elnöke, Duka Zólyomi Árpád, volt Európa-parlamenti képviselő, Dunajszky Géza népművelő, Duray Miklós a néhai Együttélés elnöke, volt parlamenti képviselő, Fibi Sándor volt iskolaigazgató, az SZMPSZ Országos Elnökségének tagja, Filep Antal néprajzkutató, dr. Fóthy János, Somorja és Vidéke Társulás elnöke, Futó Endre, az Ady Endre Diákkör egykori elnöke, Gazda József kovásznai író, Gonda László, a 2006-os budapesti megmozdulások egyik szervezője, Gudenus János József, családfakutató, Gy. Lovassy Klára, veszprémi múzeumigazgató, Halász Magdolna, a sárospataki könyvtár nyug. igazgatója, Hahn Seidl Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör meghatározó személyisége, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, norvégiai nagykövet, Jókai Mária néprajzkutató, Katona István, a martosi Feszty Árpád Művelődési Park létrehozója, Kolár Péter a a kassai Thália Színház nyug. igazgatója, Kondor Katalin a Magyar Rádió volt elnöke, Krivánszky Miklós, a kassai székhelyű Deportáltak és Leszármazottaik Szövetsége elnöke, Magyar Ferenc, volt parlamenti képviselő, Magyaródy Szabolcs, a Corvinus Library (internetes virtuális magyar történeti könyvtár) mindenese, Mihályi Molnár László tanár és publicista, Oelschläger István, a néhai neves kassai építész unokaöccse, Pécsi L. Dániel jelképművész, Petőcz Csilla, a Pozsonyi Casino titkára, Pomogáts Béla irodalomtörténész, Prokopp Mária művészettörténész, Szanyi Mária néprajzkutató, a „hontalanná tett” rimaszombati Tamás Aladárné, Tharan Marianne (Civil Összefogás Fórum), Timaru-Kast Sándor, a kelták kutatója, Varga D. László néprajzgyűjtő, helytörténész, Vári Fábián Lászó mezővári költő, Zirig Árpád költő…

Kérjük olvasóinkat, támogassák aláírásukkal a petíciót, és szóljanak hozzá a vitához.

Pogány Erzsébet, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31917″}