33403

Második ülését tartja Robert Fico kormánya. Fő napirendi pontja az államtitkárok kinevezése.

A korábbinál több minisztériumban lesz ezen túl két államtitkár, hiszen a Radičová-kormány csak a pénzügyminisztériumban és a közlekedési-régiófejlesztési tárcánál tartott fenn két-két ilyen posztot.
A pénzügyminisztérium államtitkárai Peter Pelegrini és Vazil Hudák lett, a külügyminisztériumé Peter Burian és Peter Javorčík, a közlekdési tárcáé František Palko és Andrej Holák, a munkaügyié Jozef Burian és Branislav Ondruš, a belügyminisztériumé Jozef Buček és Marián Saloň, a gazdasági minisztérium államtitkári teendőit Dušan Petrik és Pavol Pavlis végzi majd. Egy-egy államtitkár dolgozik majd az igazságügyi minisztériumban – Monika Jankovská –, a védelmi tárcánál Miloš Koterec volt ENSZ-nagykövet, a kulturálisét a Maďarič-érából ismert Ivan Sečík, az egészségügyiét Viliam Čislák, a környezetvédelmiét Ján Ilavský látja majd el. Egyelőre nem került betöltésre a földművelési és az oktatási államtitkári poszt.
A Nemzeti Vagyonalap élére Branislav Bačík kerül, aki 2010 óta a felügyelő tanács elnöki tisztségét töltötte be. Leváltotta a Munkaügyi és Szociális Hivatal régi vezetőjét, Ivan Jurášt és kinevezte az újat is a kormány: április 11-től Marián Valentovič vezeti az intézményt.
A földművelésügyi miniszter javaslatára azonnali hatállyal leváltotta a kormány Juraj Gál mérnököt (Most-Híd) az Állami Földalap főigazgató-helyettesi posztjáról.
A kormány határozatban rendelte el az ügyvezető Radičová-kormány megbízatási idejében – vagyis az előrehozott parlamenti választások kihirdetését követő hónapokban – megkötött különböző szerződések jogi, tárgyi és pénzügyi vonatkozásainak feltérképezését és értékelését. Nem kizárt, hogy egyes szerződések felülbírálására is sor kerül.

Fotó: tasr
ngyr, Felvidék.ma