33497

A Pro Patria Honismereti Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa, a somorjai Bibliotheca Hungarica, Udvard Község Önkormányzata, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya és Udvardi Alapszervezete 2012. április 27 -28.-án rendezi meg Mérföldkövek címmel a helytörténészek XVI. országos találkozóját.

A konferencia témája a kitelepítés és a deportáció. Április 27-én kerül sor a Pro Patria vezetőségi ülésére, 28-án 9 órakor pedig a helyi művelődési otthonban a helytörténészek találkozójára. A rendezvény bevezetőjeként a „Nyelvében él a nemzet” c. kiállítás megnyitójára kerül sor.
Kálazi József udvardi polgármester köszöntője után Koncsol László, a honismereti szövetség elnöke mondja el a témával kapcsolatos gondolatait.
Popély Árpád történész „Lakosságcsere vagy kitelepítés”, Momko Miloš történész-levéltáros pedig a „Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontja” címmel tart előadást. Végh László, a Bibliotheca Hungarica gyűjtemény igazgatója „A hontalanság éveinek irodalma 1990 után” címmel számol be a könyvtári állomány e témában történt gyarapodásáról.
A találkozó ismétlődő és várt eseménye a helytörténészek beszámolója éves munkájukról, eredményeikről. Természetesen a mostani találkozó alkalmából is odaítélésre kerül a Patria-díj – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Görföl Jenő.

Felvidék.ma