33961

 A „Szabó Gyula Barátainak Klubja” polgári társulás idén is megrendezte a művészeti műveltségi versenyt az iskolások számára Losoncon.

2012. május 10-én immár harmadszor került megrendezésre a verseny. Az alapiskolák 5.-9. osztályos tanulóiból álló háromtagú csapatok az első fordulóban tesztet töltöttek ki. A kérdések művészeti technikákra, stílusokra és zsánerekre vonatkoztak. Losoncon élt, itt született vagy a környéken alkotó művészek neveit kellett ismerni ill. tudni. Rákérdeztek arra is, hol vannak Szlovákiában galériák s nem utolsó sorban, hogy ismernek-e néhány adatot Szabó Gyula életéből. A második fordulóban a tanulók az Emlékház kiállításán látott képek szerint rajzoltak, majd élőszóban ismertették, elemezték a képeket.
„A három év alatt egyre nőtt a versenyzők száma és egyre bátrabban vállalkoznak a szóbeli képelemzésre is. A 2012-es versenyen már 60 tanuló vett részt olyan kitűnő színvonalon, hogy az öttagú zsűrinek nehéz feladatot jelentett eldönteni, kiknek ítéljék oda a díjakat” – informálta a Felvidék.ma-t Szabó Haltenberger Kinga a Szabó Gyula Emlékház vezetője, a verseny főszervezője.
A vetélkedőt a losonci Vajanský utcai alapiskolában rendezték. Ľudmila Lacová igazgató köszöntötte a résztvevőket. A verseny védnöke Alexandra Pivková polgármester, aki díjjal jutalmazta az egyik csapatot. A Körzeti Hivatal vezetője, Dr. Gottreich szép, művészeti tartalmú CD-lemezzel ajándékozta meg a második legjobb eredményt elérő csapatok tagjait. Az első díj Szabó Gyula egy-egy fametszetének eredeti nyomata. Losonc város önkormányzatának kulturális bizottsága és a besztercebányai Megyei Önkormányzat is jóváhagyta a verseny támogatását. A zsűriben Dušan Krnáč, Dáša Kurčíková, Jana Bialová, Gejza Németh és Renáta Adamová foglaltak helyet.
Az első kategóriában az első helyen a Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai végezetek. Minden díjazott és résztvevő ajándékkal és emléklappal térhetett haza. „Szabó Gyula születésének 105. és halálának 40. évfordulója évében ez a verseny, melyen a gyerekek aktívan vettek részt, az emlékezés egyik legjobb módja” – tette hozzá Szabó Haltenberger Kinga.
A losonci Szabó Gyula Emlékház immár négy kiállítást rendezett Szabó Gyula hagyatékából 2008 óta. Az Emlékház célja a bemutatott műveken keresztül a látogatóval megismertetni Szabó Gyula gazdag gondolatvilágát, mindazt az erkölcsi, történelmi és eszmei tartalmat, amelyet festményei és grafikái közvetítenek. „Annak ellenére, hogy 40 év telt el a halála óta, műveinek stílusa és tartalma mai napig aktuális, mondhatni megelőzte korát. Az eltelt 40 év alatt már két generáció nőtt fel, a mai fiatalok számára a XX. század, a művészt ihlető események a „régmúlt” ködébe vesznek, ezért rendezte az Emlékházat működtető „Szabó Gyula Barátainak Klubja” polgári társulás a művészeti műveltségi versenyt” – mondta a Felvidék.ma-nak Szabó Haltenberger Kinga.

Felvidék.ma