35157

A tábor idén 2012. augusztus 10-16-a között valósul meg Esztergomban a Gran Campingben (Esztergom, Nagy-Duna sétány 3.), ahol több felvidéki résztvevő is jelen van. A szervezésben a JUGYIK tanár szakos tanárai segédkeznek.

A Rákóczi Szövetség kiemelt prioritásként kezeli a magyarországi és határon túli magyar fiatalok sokoldalú támogatását, a határon átnyúló magyar-magyar ifjúsági cserekapcsolatok, és ezáltal a Kárpát-medencei magyar összetartozás-tudat erősítését. E célból a Szövetség minden évben számos nyári tábort, vezetőképzőt, történelmi vetélkedőt és tanulmányutakat, szervez magyar fiatalok részére.
Az Esztergomi Anyanyelvi Tábor először 1989-ben került megrendezésre azzal a céllal, hogy biztosítsa a szomszédos országokban felnövekvő nemzedékeknek a helyes nyelvhasználat elsajátítását. A rendezvény nem titkolt szándéka továbbá, hogy az ifjúság megismerje saját történelmét, elősegítse az anyanyelv, a magyar kultúra iránti fogékonyságot. A tábor lehetőséget biztosít a diákok számukra, hogy a sajátjuktól eltérő és egyben újszerű környezetben ismerkedjenek a magyar kultúrával. A tábor helyszínéül szolgáló Esztergom városa pedig kiváló alkalmat teremt arra, hogy a táborlakók megismerkedjenek az államalapítás és nemzetünk történelmével.
A tábor lakói kárpátaljai és felvidéki 7-14 éves magyar gyerekek lesznek, akik többek között Kalondáról, Kőrösmezőről, Losoncról, Felsőszeliről, Nagymuzsalyról, Nyitráról érkeznek. Az idén 95 iskolást látunk vendégül Esztergomban.
A tábor lebonyolításában a Rákóczi Szövetség munkáját a felvidéki, nyitrai Juhász Gyula Ifjúsági Klub tanár szakos hallgatói segítik, akik számára ez a feladat szakmai gyakorlatuk teljesítését is jelenti.
A Rákóczi Szövetség célja, hogy azokban a kétnyelvűvé váló régiókban, ahol különösen fontos a gyermekek korai megszólítása, anyanyelvi táborok megszervezésével erősítse ezen magyar gyerekeknek a magyar anyanyelv iránti érdeklődését és érzékét. A táborokban szerzett nyelvi tapasztalatok, létrejövő barátságok erősítik nemzeti elkötelezettségüket, felnőve határozottabban ki tudnak állni nemzeti identitástudatuk mellett. Ezen túl igyekszünk olyan diákokat meghívni magyarországi helyszíneinkre, akiknek egyébként nem nyílna lehetőségük a nyári szünidő ilyen közegben történő eltöltésére.

Felvidék.ma