szigeti laszlo 910

Szeptember 13-án pedagógussztrájk lesz Szlovákiában. Az állami iskolák többsége bekapcsolódik a sztrájkba, ahogy a magániskolák is, s néhány egyházi iskola is támogatja. Az MKP szerint jogos a megmozdulás.

Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártjának oktatásügyi és kulturális alelnöke, volt oktatásügyi miniszter a Felvidék.ma-nak elmondta, ahogy tavaly is támogatták a pedagógusok megmozdulását, és a mostanit is indokoltnak, jogosnak tartják. “Örömmel vettük tudomásul, hogy a pedagógusok szakszervezete ismét lépésre szánta el magát. Ezzel kapcsolatban már kiadtunk egy egyértelmű támogatói nyilatkozatot is ezzel a legitim megmozdulással kapcsolatban. Úgy gondolom, az elmúlt két évben a pedagógusok elvárásait az egyik kormány sem teljesítette. Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy itt nem csak a pedagógusokról van szó, hanem az oktatásügyben dolgozókról, ugyanis siralmas a nem pedagógus alkalmazottak bérezése is. Tavaly igaz, hogy kaptak 5,7 százalékos béremelést a pedagógusok, viszont az egészségügyben dolgozóké majdnem elérte a 30 százalékot. Nem ez utóbbit sokallom, hanem a pedagógusok tavalyi évi béremelését kevesellem. Indokolt elvárás, hogy a kormány ne csak deklarációban hangoztassa, hogy számára prioritás az oktatásügy helyzete, hanem ezt tettekkel is igazolja. Elsőként az kellene legalább elérni, hogy a pedagógusok bére a nemzetgazdaságban dolgozók bérének 1,2-szerese legyen, majd ez fokozatosan növekedjen az átlagbér kétszeresére. Szlovákiában viszont alulfinanszírozott az oktatásügy, el kellene érni az Európai Unió országok átlagágát a nemzetgazdasági össztermék és az oktatásügyre fordított pénzeszközök tekintetében is. Az EU országaiban átlagosan 5-6 százalék között mozog, Szlovákiában évek óta a 4 százalékot sem éri el. Ezen mindenképpen változtatni kell” – mondta Szigeti László.

Az előrejelzések szerint az állami iskolák döntő többségében nem tanítanak szeptember 13-án. Az egyházi iskolák nem sztrájkolnak egységesen, a katolikus oktatási intézmények szövetsége szerint nem a pedagógusok követeléseivel van gondjuk, hanem nem értenek egyet azzal, hogy ebben a folyamatban a gyermekeket és azok szüleit túszként kezelik. Értesüléseink szerint pl. a rimaszombati Tompa Mihály Gimnázium, az ipolysági Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola, Óvoda és Gimnázium csatlakozik a sztrájkhoz.
A magániskolák egységesen támogatják a sztrájkot, annak ellenére, hogy az állami iskolák szakszervezetei korábban a kormány irányába azzal az igénnyel fordultak, hogy az állam ne járuljon hozzá a magániskolák pedagógusainak bérezéséhez. Saskia Repčíková úgy gondolja, a jelenlegi megmozdulás az oktatásügy nagyobb megbecsülésére irányul, így az támogatásra érdemes.

ON, Felvidék.ma