36532

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző karának Hallgatói Önkormányzata (HÖK) 2012. november 5-től tartotta immáron hagyományossá vált Kari Napjait az egyetem hallgatói közössége számára.

A rendezvény a „IV. Kari Napok a tudomány hetén” elnevezést viselve számos programot biztosított az egyetem hallgatói számára.
Alább néhány összefoglalót teszünk közzé a diákok tollából ízelítő gyanánt, hátha a jövő évi rendezvényre kedvet kapna a Tisztelt Olvasó:
Első programként megrendezésre került a Művészetek éjszakája, melynek keretében nemcsak hogy egyetemünk tehetséges képzőművészei mutatkoztak meg kiállításukkal, de fellépet az immáron 12 esztendeje együtt „dúdolgató” Kicsi Hang Verséneklő Együttes is, azaz Borbély Katalin és Menyhárt József, kiegészülve Bertók István zongoraművész fülbe csengő zongorajátékának élményével. Az estet maga Bertók úr indította egy gyönyörű zongorafutammal, mely után Valent Veronika, a rendezvény szervezője köszöntötte az egybegyűlteket. A Kicsi Hang ereje betöltötte a kis klubhelység minden zugát, melynek hatása alatt kezdte meg beszélgetését Bugár Gergely, a Tanárképző kar HÖK elnöke Harmath Imre színművésszel, a Szeress most! című „magyar szappanopera” főszereplőjével, valamint a dunaszerdahelyi születésű Bugár Anna színésznővel, aki Bánfalvy Ágnes művésznő szárnyai alatt bontogatja szárnyait a színpadi világban. Az este folyamán szóba került a színművészet helyzete is, de a hallgatóság inkább arra volt kíváncsi, milyen ott állni a világot jelentő deszkákon. A beszélgetés jó hangulatban telt, mely során rengeteg kérdésre választ kaptunk, de legfőképpen megérezhettük a „közismert személyiség” emberi voltát közvetlenségében és humorában egyaránt.
A beszélgetés során pihenőként ismét felcsendült a Kicsi Hang dallamos játéka, minekutána a kiállított alkotásokat csodálhatta meg a közönség és szavazhatott. Az estet a művek kiértékelésével zártuk. Harmath művész úrékat egy kötetlen beszélgetés keretében ezután is faggatták még a legkíváncsibb hallgatók.

A kedd a tudományosság, a tudás és a kultúra összefonódásának jegyében telt.
A megnyitón prof. PhDr. Erdélyi Margit, CSc a kar dékánasszonya köszöntötte a hallgatókat és beszédében kifejtette, mennyire fontos a tudás az ember életében és mennyire fontos a tudományosság, mint befolyásoló tényező számunkra, egyetemisták számára.
A délelőtt az egyetemi vita jegyében telt, mely során Keserű József tanszékvezető úr és H. Nagy Péter tanár úr a tudományos tudás természetét firtatta, véleménynyilvánításra sarkallta és „provokálta” a megjelent hallgatókat. A vitadélelőtt résztvevői eszmecserék és gondolatmenetek összehangolása mellett szórakoztató, kötetlen előadásnak lehettek szem- és fültanúi.
Délután Bc. Bugár Gergely és Bc. Németh Csilla tartottak egy összehasonlító – komparatisztikai előadást, mely az „Erotika és perverzió a művészetekben” cím alatt megvizsgálta, hogyan változott az erotikus hangvétel és az obszcenitás, valamint hogyan kelt életre a szadista – mazohista hangvétel és egyéb perverzitások a művészetek minden területén az ókortól egészen napjaink művészetéig. Hatalmas közönség és kíváncsi tekintetek kísérték figyelemmel a két hallgató összefoglalását kutatómunkájukról.
Különleges nap volt a Selye János Egyetem óvópedagógus hallgatói számára is november 6-a, a IV. Kari Napok keddje. Első alkalommal került megrendezésre az Almanap elnevezésű program, mely az egyetem és az óvodák közti kapcsolatot kívánta szorosabbra fűzni. Az ötlet Sopronból, a Lewinszky Anna gyakorló óvodából származik. Az ottani intézményben évek óta rendeznek ilyen eseményeket a gyerekeknek.
Egyetemünkre két pedagógushallgató, Szuri András és Bombek Róbert integrálta az ötletet. Az alapgondolat az volt, hogy ismertessük meg az almát, mint az egészséges élet szerves építőkövét a gyermekekkel minél többféle módon, felhasználva gyermeki kreativitásukat és mozgásra való hihetetlen szomjukat. Természetesen a tanári kar óvópedagógus hallgatói és tanárai nagy segítségükre voltak a szervezőknek mind szakmai tanácsadásban, mind logisztikai feladatok megoldásában.
A program két fő részre volt felosztva: egy kreatív feladatsorra és egy mozgásos programsorozatra. Mindkét részt úgy állították össze, hogy minél több fajta felhasználási variációját mutassák be az almának. A kreativitást és az egészséget igyekeztek minél szorosabban összekapcsolni.
A gyermekek és a hallgatók is egyaránt élvezték a kedd délelőtti mókázást. Almalével, ásványvízzel csillapították szomjukat és almás pitével éhségüket. A program végére színes élményekkel tértek vissza óvodájukba a gyermekek. A hallgatók számára pedig nagyon értékes tapasztalatszerzés volt az egész napi program.
A nap végén a kar történelem szakosai számára nyílt tér a kibontakozásra. A már hagyományossá vált Tanár – Diák Est keretében egy rendhagyónak számító vitaestet tartottak, melynek témája volt a „Tanári Ars Poetica és a magyar megmaradás a történelemoktatásban.” A vitaest meghívott vendégei Mgr. Vajda Barnabás, PhD., a történelemtanszék adjunktusa, valamint Samu István, a Via Nova-Új Út országos elnökhelyettese, gyakorló pedagógus voltak. A beszélgetést Bc. Bugár Gergely és Bc. Sakáč Roland, a tanszék hallgatói moderálták, ám a kar hallgatóin kívül jelen voltak egyetemünk régi diákjai is, a most már praxisban működő pedagógusok. Szóba került a vitaest során a kettős identitás, illetve a tanár szerepe a magyarságtudat élesztgetésében vagy növelésében, valamint felmerült a kérdés, hogy tisztsége-e egyáltalán a történelemtanárnak ezt megtenni, s vállalni, hogy tanári feladatául is tűzze ezt ki. A Tanár – Diák Est során egy sokak számára tanulságos és elgondolkodtató igazi egyetemi vita alakult ki a pedagógus (és leendő pedagógus) kollégák közt.

A szerda délelőtt sokak számára a sport jegyében zajlott, s rengeteg mozgékony, tehetséges sportoló mutathatta meg e tehetségét, valamint győzni akarását a Selye János Egyetem Sportközpontjában. A rendezvény a Hallgatói Önkormányzat és a Testnevelés tanszék közös programjaként jó hangulatban telt és kimagasló sikerekkel zárult.
Ezzel párhuzamosan a Tanárképző karon a szerda délelőtti nagyelőadást Dr. Szijártó István, egyetemi docens, az irodalomtudományok kandidátusa tartotta meg „Az életminőség mint kihívás” tematikájában, amely keretében sok más információ feldolgozása mellett a hallgatók érdeklődhettek az európai integritásról, az európai szellemről, vagy kontinentális egyesítő erőről ugyanúgy, mint nemzeti irányultságú kérdésekben.
A délután hátralévő részében a kikapcsolódás várta a hallgatókat. Mivel is tölti egy egyetemista napközben a szabadidejét? Beszélget a barátaival, társas életet él, alszik, tanul, eszik, filmezik, vagy jó esetben eszik és filmezik egyszerre. A korai délutáni órákban a Kari Kvízre jelentkezett 5 csapat mérte össze tudását az „általános tudás” szintjén, valamint tette próbára kérdezői és gyors válaszadói képességét. A kvízt idén az ötödéves hallgatókból álló csapat zárta első helyen, melytől csupán egyetlen pont választotta el a negyedik évfolyamos versenyzőket. Köszönet minden résztvevőnek ezúton is.
A későbbiekben egy előzetes, ill. helyszíni szavazás alapján kiválasztott filmet nézhettek meg a hallgatók. Mindezt tehették sós, édes, folyékony és Mr. Pizza kíséretében, sokaknak nagy örömére. 15 kisütött, elkészített pizza várta a majszolgatni vágyókat. Összességében a Filmklub is sikert aratott, szinte minden elfogyott a jókedven kívül. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki részvételével emelte az est színvonalát!
Estére, jóllakottan, a tanuláshoz semmi kedvvel vágtunk neki a nagy kalandoknak a Játékok éjszakáján. Zene, ropi, üdítő, asztalok körbeülve. Hangulat és kikapcsolódás kéz- a kézben. Sokan játszottak társasjátékokat, egyéni játékokat, de szívesen vették páran, hogy teret biztosítunk komputeres játékaik és póker-vágyuk megéléséhez is. Választékban nem volt hiány, sokan le voltak nyűgözve. Néhol magasba lendülő öklök villantak meg, s ugyanott vesztes arcokat várt volna a szervező, de nem volt rá példa! Hiszen mindenki jól érezte magát, aki eljött. Reményeink szerint hamarosan adódik egy újabb lehetőség a Hallgatói Önkormányzat jóvoltából, amikor mindenki egyformán jól érzi magát vesztesek és győztesek nélkül, „csupán”, mint barátok.

A csütörtöki napon az egyetemi közösség legtöbb tagja lázas készülődéssel várta az egyetemi szenátus döntését, mely november 8-án határozott a régi-új rektor személyéről.
Mindemellett a csütörtöki napon megtartották a szlovák nyelv és irodalom tanszék konferenciáját, melyen színvonalas szakmai előadók okították a hallgatóinkat szakmai tudással, mely az egyetemi tanmenetben időszűkében nem szerepel.
A Tanárképző kar Hallgatói Önkormányzatának nagy örömére a fő előadásnapokat megkoronázandó, egyetemi szinten ünnepelhettük együtt egyetemünk rektorának újraválasztását és egy sikeres kari rendezvény lezárultát a soron következő Egyetemi Bál apropóján. Nagy köszönet ezúton is a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának, minden aktivistájának, akik erőn felül teljesítve szinte a semmiből hoztak létre egy 350 lelket számláló bált. Méltóságteljes befejezése volt ez a rendezvénysorozatnak.

Bc. Bugár Gergely, Bombek Róbert, Csicsay Imre, Wiedermann Béla, Szvitek Szilárd

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36391,36024″}