36947

A Pozsonyi Református Egyházmegye soron következő, egyben az idei év utolsó egyházmegyei bibliaórájára december 10-én, hétfőn, Apácaszakállason kerül sor 18.30 órai kezdettel.

Az alkalom a megszokott dicsőítéssel veszi kezdetét, ezt követően pedig igemagyarázattal folytatódik, melyet a gyülekezet lelkipásztora, Somogyi Alfréd tart „Keresztyén türelem – az Isten szerint való várakozás?” címmel a következő igehely figyelembevételével: „Jó csendben várni az ÚR szabadítására” (JSir 3,26).
A gyülekezet fűtött templomában lehetőség a téma közös megbeszélésére. Az alkalom imaközösséggel zárul. Az alkalom szervezői szeretettel hívják és biztatják a részvételre mind a már gyülekezetben, mind a még gyülekezet nélkül élő, kereső testvéreket!
„Egyre többször hallani azt az egyébként bibliás gondolatot, hogy a keresztyén közösségekre nézve nekünk itt az erősen szekularizált Európában elsősorban nem hatalmas tömegekben kell gondolkoznunk, hanem családias jelleggel bíró, kisebb házi és gyülekezeti csoportokban, melyekben helye van mind a kereső, a kérdéseket feltevő, mind a már hívő embereknek. Ezek erősíthetik aztán az egész gyülekezetet, amely a bibliaórás csoportoknak az egyik fő találkozási pontja. Az Apostolok Cselekedeteinek könyve is arról számol be, hogy a korai keresztyének kitartóan részt vettek a tanításban, a közösségben, a bűnvallásban és az imádkozásban. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Így terjedt az Isten országa. Ezért is nagy öröm számunkra, hogy Isten érezhetően megáldja ezeket az egyházmegyei lelki alkalmakat, ahol a különböző falvakból érkező testvérek ismeretségeket köthetnek, hitéletük nehézségeit éppúgy megoszthatják egymással, mind annak győzelmeit és örömeit. Nagy erő van abban a közösségben, ahol a testvérek békességben élnek. Ezért öröm, hogy a már második éve tartó bibliaórákhoz egyre többen csatlakoztak már hitben járó, még kereső, frissen megtértek, de környékbeli lelkipásztorok is. Öröm tapasztalni, hogy egyre bátrabban szólalnak meg, tesznek bizonyságot és együtt imádkoznak a testvérek. Jézus él, adjunk dicsőséget az Ő nevének, legyen Ő a középpontban, hogy további emberi életek gyógyulhassanak meg.” – osztotta meg gondolatait az alkalmakkal kapcsolatosan a Reformata honlappal Vámos Béla, missziói előadó.

Reformata/Felvidék.ma