37058

 Az alapiskola névadójának, Tarczy Lajos születésének 205. évfordulója alkalmából került megrendezésre a Tarczy-emléknap.

Mivel Ő vezette be a pápai főiskolán a rendszeres gimnasztikát, ezért az idei emléknapot a sport jegyében rendezték meg.
Az ünnepségen megjelent testvériskola, a pápai Tarczy Lajos Általános Iskola küldöttsége, testvértelepülésük, Pátka képviselői, a falu polgármestere Lucza Sára, nyugdíjas pedagógusok, az iskolatanács tagjai, és a szülői munkaközösségünk vezetősége.
„Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Danis Gábornak, Téglás Róbertnek, az önkormányzatnak, a nyitrai kerületnek, valamint a szülői szövetségnek, hogy az idei Tarczy Emléknapok megrendezését támogatták. A Tarczy Emléknap, immár évek óta, iskolánk életének egyik legfontosabb eseménye. Erre az ünnepre sok munkával készül közösségünk valamennyi tagja. Az elmúlt években a felkészülések során, illetve az ünnepek alkalmával mélyebben megismerhettük Tarczy életét és munkásságát. Tudjuk, hogy a hetényi származású jeles pápai tanárember életével, sokoldalúságával, tudásával, az oktatást megreformáló munkájával nemcsak tanított, hanem nevelt és közösségi életet is alakított. Kezei alatt formálódott ki Jókai és Petőfi egyénisége is, akik felnéztek rá, tisztelték, becsülték és az írásaikból kiderül, hogy szerették is. Tarczy Lajos példaként áll előttünk újító módszereivel, szemléletességével, saját készítésű eszközeivel, tankönyveivel, az anyanyelvhez, a nemzethez való ragaszkodásával, közösséget összetartó erejével, emberiességével. Szellemiségének megőrzését, örökségének továbbadását, valamennyien szívbéli kötelességünknek érezzük” –mondta köszöntőjében Czibor Angelika, az iskola igazgatónője.
Rancsó Andrea pedagógus évről évre egyre több információt gyűjt össze Tarczy életéről, melyek a folyosó faliújságjaira kerülnek ki, illetve néhány újdonságot mindig megismerhetünk a Tarczy napok alkalmával is. Ezúttal Mester Jázmin és Rancsó Sarolta 6. osztályos tanulók Tarczy Lajos életéről készítettek beszámolót, amellyel a Kincskeresők országos konferenciáján már felléptek, néhány szóval összefoglalták az újonnan szerzett ismereteiket.
Művei közül érdekes és nagyon tanulságos az „Elmélkedés a polgári büntetésről” című értekezése, melyben ezt írja: „Nem szabad sem egyes embernek a maga jogáról s kötelességéről annyira megfeledkezni, hogy bár a legnagyobb gonosztevő ellen sértő bántalmakra fakadjon. Oh! ott, hol ember, emberen korlátlankodik, önkénnyel, ott az egész természet gyászol”.
Nevezetes az a megjegyzése, mely kimondja: „ Szerencsés az a hon, melyben a száműzetés felettébb nagy büntetésnek tekintetik!”
Tarczy egyik fontos feladatának tartotta az ízlés finomítását, az érzés nemesítését. Szelleme a művészetnek haladásáért buzgott. Bizonyítja ezt „A dráma hatása és litaratúránk dráma-szegénysége” című munkája, melyben kifejti véleményét, hogy miszerint: akármi olvasás, jobb mint semmi olvasása. Tarczy mielőtt útjára bocsátja növendékeit ezt írja: „Hanem mielőtt így saját szárnyára bocsátanám növendékemet, igyekezném Őt megismertetni a való emberiséggel – mutatnék neki e világban állapotokat, melynek látására lelke magas elhatározásokra gerjedne, s állapotokat, melyekre összeborzadna.”
„Ha az ifjú a családi élet tiszta levegőjéből a jó iskolába, a tudomány templomába lép, ahol minden tanítás csak jóra, közhasznára van irányozva, ha az iskolában folytonos komoly munkásságot lát, s maga is abban él, ahhoz szokik, ahol az igazság szeretetét, a finom érzést ápolják.
A Tarczy-emléknapjaink fő célja a jeles tanár úr szellemiségének megfelelően, a nemzeti, a regionális és az emberi értékek közvetítése. Ez vezérelt az iskola pedagógusait mikor a régi hetényi népviseletet, a hagyományos hetényi kézimunkákat, az ősi helyneveket, az ásatási leleteiket gyűjtötték össze, és ez vezérelte őket, mikor Tarczy tanár úr ritkán említett újításainak egyikére építettek. Ő vezette be a pápai főiskolán a rendszeres gimnasztikát. Fontosnak tartotta a gyermekek elméjének pallérozása mellett a testi erő fejlesztését is.
Az utóbbi években az iskolában is egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyermekek testedzése, – a mozgásra, a sportra való nevelés.
Hiszen látják azt, mint lustulnak el a fiatalok, szabadidejüket a számítógép előtt töltve. Ezért nem elégszenek meg a heti 2 tornaórával. Hencz Ervin pedagógus népszerű sportkörén lehetőségük van a gyerekeknek asztaliteniszezni, kidobócskázni, jó idő esetén íjászkodni, illetve felkészülni a sok sportversenyre. Ezen felül délutánonként lehetőséget biztosítanak, hogy felügyelet mellett értelmes sportokat űzzenek, amelyek nemcsak edzik a testüket, de megtanítják őket a szabályok betartására, kitartásra, önfegyelemre nevelnek. Szerencsére, sikerült olyan partnereket találniuk, akik kellő szakértelemmel bírnak, és szakmai tudásukkal, jellemükkel, kivívták gyermekeik tiszteletét, megbecsülését és szeretetét. Molnár Péter 2 danos karate mester, valamint Pákozdi Tihamér futballedző kemény munkájának a gyümölcse, hogy 94 tanulónkból kb. 60-an rendszeresen sportolnak.
Külön öröm, hogy az idei évtől 2 csoportban heti 2 alkalommal színvonalas fociedzéseket tartanak. Tudják, hogy Hetényen nagy hagyománya van a futballnak. Azt is tudják, hogy az utóbbi időben hanyatlott a fiatalok utánpótlása, sok idegen játszott a hetényi focicsapatban, és a sikerek sem a régiek már. Itt volt az ideje belátni, hogy a foci régi fényét csak úgy tudják visszahozni, ha gondoskodnak a lelkes, nagy tudású utánpótlás felneveléséről.
Ehhez pedig az is hozzátartozik, hogy megismertetik a fiatalokat a hetényi foci történetével, így kötve a sportot az iskolai programjuk egyik alappilléréhez, a regionális neveléshez.
Ezt a célt szolgálja az emléknapon sorra kerülő beszélgetés a régi idők nagy focistáival, valamint az iskola folyosóján megrendezett kiállítás is. Azért hívták meg az akkori nagy csapat tagjait, hogy ők is példaként állhassanak a gyermekek előtt, és esetleg érdekes információkkal is szolgáljanak, így sikerül közelebb hozni egymáshoz a fiatal és az idősebb generációt.
A fiatalok lelkesedésének fellendítésére focibajnokságot is tartottak az iskola tornatermében.. Fontos az is, hogy gyermekeknek választási lehetőséget tudjanak biztosítani. Aki a hagyományos foci helyett inkább a keleti filozófiára épülő harcművészeteket választja, annak is van lehetősége sikereket elérni, hiszen rengeteg versenyen bizonyíthatja rátermettségét. Ezért szombaton megrendezték az 1. kyokushin karate versenyt, mely szintén a Tarczy Kupa nevet viselte. Tudni kell, hogy a 3. éve működő karateklub az idei magyarországi pontszerző versenyek összesítése után 53 klub közül a 6. helyen végzett, ami bizonyítja gyermekeik rátermettségét és lelkesedését, és tükrözi azt a sok munkát, amit az edzésekbe fektettek.
Ezt követte a „Hetényi aranycsapat „tagjainak élményszámba menő focitörténeti beszélgetése a tanulókkal, majd az iskola folyosóján Csollár Ádám és Rancsó Máté a hetényi focitörténelemről összeállított kiállítást vezették végig. Ők szintén a Kincskeresők országos konferenciájára készültek az összegyűjtött anyaggal.
Következett a diákavatás, amelyen a 9. osztályosok, mint nagy testvéreitek igazi hetényi gólyás nyakkendőt adtak át az elsősöknek. Ezek a nyakkendők jelképezik az összetartozásukat.
„Viseljétek büszkén a most kapott nyakkendőket az ünnepi alkalmakon. Viselkedésetekkel, tanulásotokkal pedig legyetek méltóak e ünnepi viselethez. Kívánok nektek a továbbiakban sok sikert, sok szép közös élményt, kívánom, hogy szerezzetek közöttünk felejthetetlen emlékeket, melyek végigkísérnek majd benneteket egész életetek során. Legyetek rá büszkék, hogy ti is Tarczys diákok vagytok” –mondta az iskola igazgatónője.
Ezt követte a Tarczy-kupa és a műveltségi vetélkedő kiértékelése.
Az 1.-2. osztályosok korosztályának győztese a szentpéteri csapat lett, megelőzve a hetényieket és a pátkaiakat. A 3.-4. osztályosok korosztályának győztese a hetényi csapat lett, megelőzve a pápai és a pátkai csapatokat.
A játékos sportfelismerés vetélkedő győztese a Lucza Levente, Juhász Áron, Tamás Dániel csapat lett. A futballmatek kategória győztese a Juhász Adalbert, Lucza Levente, Takács Dániel trió, míg a sportról játékosan kategória győztese a Hencz Annamária, Pálinkás Adrián, Lucza Ákos alkotta csapat lett. A sportosan magyarul kategória győztese az Androvics János, Bak Rodrigó, Csollár Ádám alkotta trió lett. Az alsó tagozatosok játékos sportfelismerés vetélkedő győztese a Tóth Orsolya, Ádám Boglárka, Vörös Péter csapat.
Az emléknap méltó befejezéseként a megjelentek megkoszorúzták az iskola homlokzatát díszítő Tarczy domborművet.

További képek a Képgalériánkban tekinthetők meg.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma