37888

Új folyamának 22. évében megjelent a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja, a háború előtt jó 40 éven át kiadott Magyar Presbiter szellemi-lelki utódja. Szelíd, okos szavával felüdítő, puritán színfoltja a magyar sajtónak. A vox christianat, a hívő keresztyén hangot szólaltatja meg.

Abban a sajtóban, amelynek hangja manapság – tisztelet a kivételnek – eldurvult. Összefügghet ez a blogok sokszor névtelenségbe burkolózó csúfolkodóival, akiknek semmi sem drága: sem nyelvünk tisztasága, sem az érvelés, a gondolkodás, megfontoltság józansága, a leírt szóért vállalt felelősség. Ez a médiavilág hihetetlenül sok negatívumot megenged magának. Sajnos nem csak itthon.
Az Amerikai Népszava például a magyar miniszterelnöknek egy madridi katolikus konferencián mondott beszédét, amely a múlt év végén hangzott el, így tálalta: „Orbánnal tör Európa ellen a Vatikán”. A hazai egyhaz.blog.hu-n gyűlölettől tajtékzó módon így kommentálták a beszédet: „Orbán a fasiszta Vatikán nagykövete”. Ebben az Amerikától Budapestig áradó habos indulat-cunamiban valóban szelíd, józan és felelős értékelés az, ami a Presbiter vezércikkeként jelent meg a Presbiteri Szövetség elnökének, Dr. Szabó Dánielnek a tollából „Az őrálló felelőssége” címmel. Az ismét kép-szöveg szép harmóniáját mutató szám nyitóoldala és igei felirata a böjti időszakra ad verses, igei, gondolati tájolást.
A rovatok most is gazdag olvasnivalót kínálnak: az „Ige körül”-ben a saját munkával szerzett javak tisztességéről ír Dr. Viczián Miklós. A lelkészi és tudósi elmélyülésben és szerzői leleményességben megtisztesült, nyolcvanon túli Dr. Papp Vilmos fiatalokat megszégyenítő módon ontja gondolatait. Nevéhez kötődik e számban az „Azt olvastam a Bibliában” 8. része, „A presbiter munkamezeje” rovat 14. része az egyházközségi krónikásságról.
A 100 éve született erdélyi falusi tanítóról, holisztikus pedagógusról, néprajzosról, tájmentő lévitáról, laikus prédikátorról, Kövesdi Kiss Ferencről szóló emlékállító és örökség folytatásra ösztönző nagyszerű írás végén is az ő neve áll. És még nincs vége. Új sorozatot is kezd a 20. oldalon megjelent írásával Papp Vilmos, melyben az agg Simeon gazdag hagyatékát tárgyalja.
A 80 milliós református világ „hitvallási zászlaja”, a Heidelbergi Káté születésnapját (1563. január 19.) ünneplik kontinensek szerte a „kálvinisták”. A Presbiter is beáll a köszöntők, hálaadók sorába. A felelős szerkesztő a több mint 50 nyelven „fogyasztható meleg lelki kenyérről közöl érdekességeket.
Dr. Szűcs Ferenc professzort kérdezte Káté-tanítási tapasztalatairól Farkas Márta. A „Mit jelent nekem hitvallásunk?” kérdésre most három személyes választ olvashatunk. És természetesen folytatódik a Káté-kvíz, a kérdés-felelet játék, amiben a hitvallásismeretre vonatkozó tudásra kérdez rá a rovatvezető, Dr. Békefy-Röhrig Klaudia. A kárpát-medencei presbiteri világ számára eligazítást, tanítást, képzést, továbbképzést jelentő (karcagi) nyári nemzetközi konferencia tanulságainak második része is megjelent.
Egyházmegyei konferencia beszámoló (Tatai Egyházmegye), tisztújító közgyűlési híradás (Békéscsaba), erdélyi, délvidéki gyülekezeti látogatások színes élményközlései teszik érdekessé, olvasmányossá a lapot. A sárospataki képzésekre testvéri szóval hívogató közlemény mellett az olvasói levelekben a „pataki oskolában” végzettek visszatekintése kelti fel érdeklődésünket. Victor István pataki ny. vallástanár pedig a hit-, és erkölcsoktatással kapcsolatos igei észrevételeit osztja meg az Olvasóval.
A Magyar Presbiter 1932. évi 2. számában az ifjúság nevelésével kapcsolatban megjelent írást idézi Dr. Kis Domokos Dániel. Apostagi Zoltán pedig folytatja tartalmas rovatát Apropó címmel, felidézve és aktualizálva az ókor egyik legnagyobb gondolkodója, teológusa, Augustinus hívő eszmevilágát. A szövetség életének esemény naptárát Váczi Gábor titkár állította össze.
Személyes hírként szomorú közlést olvashatunk Dr. Hegedűs Loránt ny. dunamelléki püspök és György Antal 100 évet élt lelkipásztor haláláról. Viszont örvendetes az új erdélyi református püspök, Kató Béla megválasztásáról és beiktatásáról szóló gyorshír. Két fontos eseményt is beharangoz ez a szám: A Heidelbergi Káté és a hittanoktatás témával foglalkozó 33. dunamelléki presbiteri konferenciát és a presbiteri szövetség közgyűlését. Reményik Sándor Csendes csodák c. versének záró soraival hívogatunk mindenkit a Presbiter olvasására: „Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök. Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök.