38860

A tartalomból:

Időszerű
– Bolyongások- Bajcsy-Zsilinszky Endre: Mit jelent a nemzet számára a föld népe
– Mindszenty József: Az utolsó körlevél
– Szívhangok- Ady Endre: Sípja régi babonának, Alföldi Géza: Csak a gyökér kitartson, Baka István: Sátán és Isten foglya, Endrődi Sándor: Dicsértessék az Úr Jézus, Gaál Áron: Urbi et Orbi, Vályi Nagy Géza: Fogynak, fogynak a pásztortüzek

Eszmék és tények
– Dr. Tempfli Imre: Mi húzódik az utóbbi évek pápaellenessége mögött
– Török András István: Gondolatok egy Nobel békedíjról
– Líra- Ady Endre: Magyar Messiások,
– Berda József: A hiéna rokonsága, Kozma Andor: Karthágói harangok,
– Oláh Gábor: Fölfeszített nemzet, Sántha György: Androméda, Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban.

Emlékezet
– Szenci Molnár Albert – Zsoltárok: CXXXV. Zsoltár
– Gyula deák, az egyik legnagyobb irredenta költőnk emlékezete.
– v. Somogyvári Gyula :Virágzik a mandulafa/részlet/

Líra
– v. Somogyvári Gyula: Anyám én elmegyek, Az új Getshemane, Ballagtam megint a Kálváriára, Európa trónusa előtt, Régi legenda feltámadása, Zsoltár című versei
– Takáts Sándor: Régi levelek humora

Rákóczi emlékezete
– 
Boldogasszony Anyánk/népének/, Endrődi Sándor: Bujdosó kuruc éneke, Gaál Áron: Rákóczi keresztje

Ősi rögön
– Benedek Elek: Attila siratása, Pósa Lajos: Árpád sírja, Sántha György: Honfoglalás

Líra
– Sajó Sándor: Prohászka püspök halálára

Értékeink
– Húsvét után- Ábrányi Emil: Gyermekek a Kálvárián, Fülöp Kálmán: Ragadd meg sebhelyes kezét, Sajó Sándor: Krisztus követőjeSík Sándor: Légy csendességben, Temesi Éva: Húsvét, Vas István: Húsvéti ének a testről

Szerelem
– Amade László: Édes dudi duduskám, Balassi Bálint: Kit egy szép leány nevével szerzett, Fazekas Mihály: Ugyanahoz, Kölcsey Ferenc: Hervadsz, hervadsz, Megkötözött engem…/szerelmi ének a XVII. századból, Vörösmarty Mihály: Laurának

Születésnap
– Berda József: Juhász Gyuláról, Márai Sándor: A kalandor, Pósa Lajos: Alig suhantPuszta Sándor: József Attila idézése, Tóth Árpád: Láng, Tűz Tamás: Erőltetett menet

Tavasz, április
– Baka István: Kora tavaszi éjszaka, Bíró András: Április, Erdélyi János: Tavasz vidulása, Juhász Gyula: Erdélyi ibolyák, Sántha György: Tavaszi szántás, Tompa László: Tavaszi vihar

Líra
Ágh István: Ének a vakvilágban, Benjámin László: Énekeink, Simonyi Imre: A kör, Szabó Éva: Hazafelé, Szabó Lőrinc: A sokféle hazáról, Tamási Lajos: Betegség

Népköltés gyermekeinknek
– A honvédtüzér temetése, A legszebb virág, Hunyadi gulyás utolsó nótája

Régi magyar mondák fiainknak
Attila a hunok királya, Andorás vitéz, Csörsz árka

Irodalom
– Darnay Kálmán: Lisa néni húsvéti gyónása
– Fekete István:/ismét/ Április
– Majthényi György: Úgy látszik ez a szerelem
– Márai Sándor: Kitépett lap
– Tömörkény István: Förgeteg János mint közerő

Határon túli magyar anziksz
Kárpátalja- Balla D. Károly: Múló évek kockakövéből, Benedek András: Janicsárok, Finta Éva: Ez a sok szépség, Füzesi Magda: Társasjáték, Zseliczki József: Mese

Kortárs
– Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram – április.
– 
Téli időjárás, de a betűk-fűtőszálai izzanak, hogy életünk káoszából verseinkkel kilássunk…

Líra
– Bíró András: Eltávozóban, Czigány György: Révfalusi rekviem, Gaál Áron: Esőink ködéből szivárvány, Gavallér János: Litánia helyett, Oravecz Diána: Apám jóslata, Pethő László Árpád: Agyrobbantó gyalogúton

Kitekintő
– Ishikawa Takuboku: Édesanyám, Ishikawa Takuboku: Sárkány, Ishikawa Takuboku: Tékozló fiú

Az elektronikus folyóirat a www.szozat.org elérhetőségen olvasható.

Felvidék.ma