39450

Ünnepi istentiszteleten iktatják be hivatalába május 12-én a Megyercsi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát Végső Lászlót.

A 15.00 órakor kezdődő alkalmon igét hirdet Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke. A beiktatást a szimbólumok átadásával Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese végzi, majd a hivatalába beiktatott lelkipásztor szól a megjelentekhez Jn 4, 25-26 alapján szószékfoglaló igehirdetésével.

Végső Lászlót a Megyercsi Egyházközség Presbitériuma 2012. szeptember 25-én hívta meg lelkipásztorául, majd az egyházközségi közgyűlés 2013. január 13-án hivatalosan is megválasztotta a gyülekezet élére. A megyercsi gyülekezetbe a Zsinati Tanács döntése által 2011. október 1-én került. Előtte Dunaszerdahelyen szolgált 2009. szeptember 1-től. Tanulmányait a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán végezte 2004-2009 között.

A beiktatási ünnepségre meghívást kapott többek között Molnár János, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának ny. dékánja, Szabó András, a pozsonyi egyházmegye esperese, Karasszon István a SJE RTK professzora, Molnár Zoltán Megyercs polgármestere, valamint a komáromi egyházmegye lelkipásztorai.

Reformata, Felvidék.ma