39987

A kormányzati ünnepség részeként, június 4-én, délelőtt a Magyarság Házában egy különleges, az összetartozást szimbolikusan is jelképező eseményt szerveztek külhoni és hazai művészeti iskolák diákjainak meghívásával és közreműködésével.

A műsorban fiatalok szerepeltek fiataloknak szóló üzenetekkel: versmondással, énekléssel, tánccal és közös képzőművészeti alkotással – az összetartozás számukra megfogalmazható saját üzeneteivel. A közös alkotás létrehozásában részt vettek a kassai Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai is Komjáthy Zsolt vezetésével.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével több állami vezető, kormánytisztviselőt, hazai és külhoni diák, tanáraikkal, A megemlékezés vendége volt Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága vezetője, Papp-Váry Borbála, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára, Felvidékről Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, Pogány Erzsébet, a SzaKC igazgatója.
Természetesen jelen voltak az Emléknap alkalmára nemzeti összetartozásunkat kifejező közös alkotás létrehozásában közreműködő külhoni és hazai iskolák képviselői: a Beregszászi 4. számú Középiskola, a kassai Márai Sándor Magyar tanítási Nyelvű Gimnázium diákjait és tanárai, a zentai Bólyai tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, a székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Szakközépiskola képviselői, valamint a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola tanárai és diákjai.

A Himnusz közös éneklését Kacsó Hanga Bori kezdte el, majd a felvidéki Dobos Réka elszavalta Babits Mihály: Áldás a magyarra c. versét, Antóczi Dorottya pedig elénkelt egy népdalt. A műsort a felvidéki származású Erdélyi Claudia vezette.

Az Összetartozás fája
Különleges és szimbolikus eseménnyel tette emlékezetessé a Nemzeti Összetartozás Napját a Magyarság Háza. 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közös alkotás létrehozására hívott meg hazai és külhoni diákokat. A fiatalok a trianoni békediktátum évfordulóján a magyarság szétszakítottságából eredő fájdalmas emlékeket egy maradandó, a nemzet egységét szimbolizáló, a jövőbe vetett bizalomról tanúskodó, közösen létrehozott alkotással tették emlékezetessé.
A közös munka, a tervezés hetekkel ezelőtt elkezdődött, határokon át küldött üzenetek révén alakult ki a végső formája a közös műnek, amely így művészetileg is különleges teljesítménynek számít. Erdélyi, felvidéki, délvidéki, kárpátaljai és anyaországi diákok fogalmazták meg közösen, mit jelent számukra az egy nemzethez tartozás, melyek azok a szimbolikus tárgyak, fontos mondatok, amelyekkel a világban egymásra találunk.
A 100 hazai és külhoni diák által – határokon átívelő – közös alkotást Papp-Váry Borbála vezérigazgató-helyettes, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. képviseletében, valamint a közös alkotásban közreműködő iskolák képviseletében Tar Lóránd Székelyudvarhelyről érkezett iskolaigazgató-helyettes, s a létrehozásában is részt vett két diák leplezték le. 
Az Összetartozás fája közös terv alapján készült, a meghívott határon túli diákok saját otthonaikat, a számukra fontos és szimbolikus helyeket készítették el valósághű kis maketteken, és helyezték el június 3-án délután, illetve az ünnepség előtt az Összetartozás fáján, melynek szimbolikus 7 ága és törzse a szétszakított nemzetrészeket és az anyaországot jelképezi.
A házakat, otthonokat a diákok úgy alkották meg, hogy abban az anyaországi és az egyes határon túli magyarlakta területek jellegzetességei megjelenjenek. Minden ház egy külön világ: tájegység, népviselet, egy-egy miniatűr életkép, ahogy fiataljaink nemzetünk sajátosságait, hagyományait látják. Minden házon egy –egy, a diákok számára fontos, általuk megfogalmazott összetartozás üzenet áll. Az utolsó házikót az átadó ás átvevő képviselői közösen helyezték el az Összetartozás fájára, amely immáron teljes szépségében látható a Magyarság Házában.
Tar Lóránd átadó elmondta, hogyan készült a mű, mit jelentett nekik a közös munka, miközben megfogalmazták az összetartozás mottókat, amelyek a házikókra kerültek. Azokon megfogalmazták, mit is jelent ma számukra a nemzeti együvé tartozás.
Papp-Váry Borbála vezérigazgató-helyettes házigazdaként és a közös alkotás megálmodójaként felhívta a figyelmet a fa szimbolikus értelmére, hogy miért választotta a Magyarság Háza ezt a rendhagyó, különleges formáját a nemzeti összetartozás ünnepi kifejezésének. Köszönetét fejezte ki minden résztvevőnek, támogatónak, szervezőnek, köztük Bodóczky Antal művészeti vezetőnek is.
A diákok elmondták a saját összetartozás-mondataikat, a házikók mottóit. Ezt követően Kacsó Hanga Bori énekelt, s közben táncospárok is megjelentek a Pihenőn. 

Répás Zsuzsanna: a nemzet soha el nem múló egységét ünnepeljük39987b
A megemlékezésen Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár mondott ünnepi beszédet.
Kiemelte: újrafogalmaztuk önmagunkhoz, a nemzethez való viszonyunkat, a nemzet fogalmához kapcsolódó elképzeléseinket. Korábban csak mély fájdalomként élt bennünk Trianon, de meg kellett látni a nemzet nagy teljesítményét, az emberek áldozatait a talpra állásban – fogalmazott.
Hozzátette: Trianon után van mire büszkének lennünk. Az az erő, amely akkor újraformálta az országot, a talpra állás, az újjáalakulás iránti hit és akarat kiállta az idő próbáját.
“Nekünk, magyaroknak ez a stabil bástyánk, ezt támasztja alá történelmi tapasztalatok egész sora” – hangsúlyozta Répás Zsuzsanna.
Amikor nagy a baj, és törvényszerű lenne a széthúzás, az egyéni érdek elsőbbrendűsége, akkor a magyar nép ösztönszerűen rátalál saját egységére, egybeforrasztja önmagát. A problémák megsokszorozzák a magyarok erejét, összegzik képességeit, akaratukat és a legjobbat képesek kihozni magukból – mondta.
Kiemelte: “ma egy új, ám ugyanolyan erős egységet formálunk annak ellenére, hogy végzetes szétszaggatatásra ítéltek minket”. Hozzátette, az összetartozás olyan teljesítmény, amelyre büszkének kell lenni, “a köldöknéző magatartás még sohasem vezetett sikerre, felemelt fejjel lehet csak meglátni azt az ösvényt, amely a gyarapodás felé visz”.
Az ünnepségen lelepleztek egy mintegy háromméteres, terebélyes fát, Az összetartozás fáját, amelynek ágain egy-egy Kárpát-medencei tájegységi ház makettjét helyeztek el, és ezek oldalára, falára üzenetet fogalmaztak meg a külhoni és anyaországi diákok a nemzeti összetartozásról.
Répás Zsuzsanna elmondta: a fa azt jelképezi, hogy “a gyermekeink már egy olyan nemzedéket képviselnek, akik számára az összetartozás az alapélmény”. Azt jelképezi, hogy a több évtizedes küzdelem létünkért, önmagunkért, a magyar identitás újraértelmezéséért sikeres volt – közölte, kiemelve: a fiatal generáció már a nemzet egységére olyan adottságként tekint, amely érték és erőforrás a számára.
Ez a nemzeti összetartozás napjának alapelve: a múlt – diadalaival és árnyoldalaival együtt – olyan erőforrást képezzen, amelyből a jövő magyarsága merítkezhet és ahová mindig visszanyúlhat – emelte ki a nemzetpolitikai helyettes államtitkár.

A Barackfa-dal
Majd ismét a diákoké volt a színpad: a székelyudvarhelyi diákok előadásában mezőségi dallamokat hallhattak, a Kárpátaljáról érkezett Varga Artúr pedig Petőfi Sándor: A Magyarok Istene című versét szavalta. 

Összetartozásunkat sokféleképpen kifejezhetjük, kifejeztük: alkotással, versmondással, énekkel és ünnepi köszöntővel. Most egy újabb műfajban – a világzenei ihletésű Barackfa-dal közös eléneklésével zártuk az Emléknapot. Elválaszthattak, de szét nem választhatnak minket, magyarokat! – mondta a műsorvezető. A diákok összekarolva, ringatózva csatlakoztak a Barackfa dal énekléséhez.
A résztvevők az Összetartozás Fáját közelebbről is megtekinthették, hiszen a lényeg a részletekben rejlik. Nézegették a kis házak berendezéseit, díszeit, olvasgatták a kis otthonokra írt Összetartozás üzeneteket, amelyek kifejezik, és immár az utókor számára a Magyarság Házban meg is örökítik minden magyar összetartozását.
A műsor után a hazai és külhoni diákok rendhagyó történelemórán és a Magyarság Házában látható „Megújuló épített örökségünk – értékmentés a Kárpát-medencében” c. kiállítás tárlatvezetésén vettek részt.

Felvidék.ma
Fotó: Bruzák Noémi, MTI
{iarelatednews articleid=”39914,39919″}