40024

Ez a könyv röviden megpróbálja számba venni nemzetünk legkiválóbbjainak tevékenységét, ismertetni mindazok életútját és eredményeit, akik hozzájárultak népünk felemelkedéséhez. 40024 1

Tekintve, hogy a szerző főként tudomány- és technikatörténettel foglalkozik, az olvasót bizonyára nem lepi meg, hogy elsősorban e területek képviselői kaptak helyet jelen kötetében. Bár azért időnként óvatlanul vékony jégre is merészkedik.
Ennek fő oka, hogy előző fő műve, A nemzet virágai, azokat a kiváló hölgyeket mutatta be , akik a legnagyobb szerepet játszották a magyarság történetében.
E munkájának közönségsikere arra ösztökélte, hogy jelenlegi művének első fejezetét, e különleges asszonyok legközelebbi rokonainak szentelje. Annál is inkább, mivel csaknem kizárólag a leánynevükön ismert hőseinek a legtöbb esetben hozzájuk hasonlóan híres, jelentős, sőt sok esetben történelemformáló személyiség volt az édesapja, élete párja, gyermeke vagy valamelyik közeli rokona.
Esetükben meglehetősen széles a paletta: császárok, királyok, kormányzók, hadvezérek, politikusok, társadalomtudósok, írók és költők egyaránt fellelhetők közöttük.
A jelenlegi kötet összeállítójának legfőbb célja, hogy a múlt legkiválóbbjainak felmutatásával látván láttassa, hogy a legnehezebb helyzetből is megtalálható a kiút, ahogyan azt eleink meg is találták, hogy a világ dolgai iránt érdeklődő, nyitott olvasó olyan ismeretekkel gyarapodjon, amelyek szélesítik látókörét, elmélyítik tudását és nemzeti önismeretét.
A könyv a Méry Ratio Könyvkiadó gondozásában került kiadásra.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”32587,33058,40024,37925,32670,39934″}