42076

Ez év október 10-én volt a hetven éves évfordulója a szenci Hősök Szobra felállításának, amely elsősorban az I. világháborúban elhunyt szenci katonák emlékére emeltetett.

A szobrot a II. világháború után ledöntötték és elásták. Negyvenkét év után a szenciek felújíttatták, nagy segítséget kaptak a Csemadoktól is. Felkerültek rá a II. világháborúban hősi halált halt katonák nevei, valamint egy megemlékezés a mintegy kétszáz elhurcolt zsidó polgártársukra. A megemlékezés engesztelő szentmisével kezdődött a közeli Szt. Miklós plebániatemplomban, majd a szobornál a szónokok ismertették a szobor történetét, az újrafelállítás viszontagságait és felolvasták Burián László pápai káplán üzenetét.
Többek között ezt mondta: „…Mi, istenhívők, imáinkban, fohászainkban kérjük az Istent, hogy legyen irgalmas az elhunyt hősökhöz, függetlenül attól, hogy melyik oldalon harcoltak vagy melyik gyilkos gázkamrának lettek a tragikus áldozatai és sokszor elfelejtett hősei. Azok pedig, akik egyelőre nem hisznek Istenben, kegyelettel emlékezzenek az elhunytakra és meditációikban kérjék, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő. Mondjuk el ezt utódainknak, akár oly módon is, mint ahogy ezt ma megtesszük: megemlékezvén halottainkról úgy, hogy az idő lassan megbocsátássá és békévé szelídíti a sok fájdalmat és tragédiát.
Egyet azonban nem szabad megtenni: elfelejteni a szörnyűségeket, a tragédiákat, a kisírt könnyeket, a csatatéri kínokat és a harci megrázkódtatásokat, valamint mellőzni a legnagyobb béketeremtőt, az isteni szeretetet!
Tisztelt Szenciek, kedves emlékező földijeim! A mai ünnepség – a főhajtás mellett – legyen mindannyiunk számára mementó, hogy mivé lesz az ember, ha kiveszik belőle a humánum, az isteni és természetes parancsok betartása és az embertárs megbecsülése. Ezeknek napi megélését parancsolja nekünk a szeretet, amely minden emberi érzés felett kell, hogy álljon. Öregemberként azt kívánom nektek, hogy ilyen tragikus történésekre többet sohase kerülhessen sor! Hőseink Isten teremtményei voltak és jobb sorsra voltak érdemesek…” – mondta Burián László.
Majd a város képviseletében Nemecné Bakus Ilona alpolgármester, Strešňák Gábor múzeumigazgató, Némethné Bárdos Gabriella megyei alelnök, Erdélyi Júlia Csemadok-elnök, Duray Rezső, az MKP helyi elnöke és Polák Zoltán a Most-Híd helyi elnöke koszorúztak. Utána a jelenlévők helyezték el a megemlékezés mécseseit a szobor talapzatára. Béke hőseink poraira!

Fotó: Vysztavel Csaba
További fényképek ITT>>>.
Agárdy Gábor, Felvidék.ma