42287

Az EU-s pályázatnak köszönhetően a Zsély-Ipolykér-Ipolyvarbó-Petői híd, majd a Kürt-Galábocs-Kiszellő közti útszakasz rekonstrukciója valósul meg. A magyar oldalon a Rárospuszta és Pöstyénpuszta közti szakasz kap új burkolatot.

A Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség élve a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program nyújtotta pályázati lehetőséggel még 2011-ben Besztercebánya megye számára elkészítette a Pető (Peťov) – Pösténypuszta és a Rárós (Rároš) – Rárospusztai hidak felé vezető közutak felújítási projektjét. Ennek eredményeképp a napokban megkezdődhettek a munkálatok.
Az előírt közbeszerzési eljárások során kiválasztásra kerültek a kivitelezők, akikkel a megye megkötötte a szerződést.
“A pályázat elkészítésekor abból indultunk ki, hogy a határ mindkét oldalán a az országos átlagokhoz viszonyítva gazdaságilag elmaradottabb területek találhatók. A határ közvetlen közelében fekvő kistelepülések sokáig nagyon nehezen voltak megközelíthetőek a határ szemben levő oldaláról, ami sok esetben perifériás helyzetet teremtett és nagyban korlátozta az együttműködési lehetőségeket és az integrált gazdasági fejlődést” – mondta Lőrincz Mária, a Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója.
Az Ipoly folyón Pető-Pösténypuszta térségében megépült határhíd új lehetőségeket és ezzel együtt új kihívásokat is jelent a térségben élők számára. Ahhoz, hogy elinduljon a személyek és az áruk határon átnyúló szabad mozgása és a híd hatékonyan kapcsolja össze a határ két oldalán levő településéket, szükséges volt megteremteni a hídhoz vezető útkapcsolatok minőségi javulását is.
A szlovákiai oldalon harmadosztályú közutak vezetnek a hídhoz, amelyek műszaki állapota nem megfelelő. Túlnyomó részben az aszfalt burkolat meghibásodott, nagy mennyiségű kátyúsodás észlelhető, valamint több helyen repedések keletkeztek a felületén.
Az összekötő utak megépítésére a hetvenes évek elején került sor, amit ezidáig nem követett átfogó útburkolat felújítás, többnyire csak karbantartási munkálatok és a kátyúk kitöltésére került sor. Ezért elmondható, hogy a pályázat megvalósításával több évtizedes lemaradást hozunk be és rég nem látott mértékű támogatást kap a térség úthálózata.
A magyarországi oldalon a felújításra kijelölt útszakasz a Szécsény – Ipolytartnóc összekötő úton, Ludányhalászi belterületén deformált, profilhibás hengerelt aszfaltburkolat található, helyenként kátyúsodott felülettel. A magyarországi szakasz felújítására előreláthatóan 2014 tavaszán kerül sor.
A szlovákiai oldalon miután a kivitelező EUROVIA SK a.s. hivatalosan is átvette az építkezési területet már folynak az útfelújítási munkálatok.
A pályázat vezető partnere a Besztercebánya Megye Önkormányzata, a határon túli partnere pedig a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
„A határ mentén fekvő települések jobb megközelíthetősége a Pető – Pösténypuszta hídhoz kapcsolódóan” elnevezésű projekt menedzsmentjét szintén ügynökségünk biztosítja. A pályázat összköltségvetése közel 2,9 millió euró, amelyből szlovákiai határtérségben közel 20 km-es szakaszon kerül sor a beruházásra a magyar oldalon pedig 2,7 km utat újítanak fel.
Jelenleg is folyik a HUSK program tervezése a 2014-2020 időszakra, ahol a jelenlegi állás szerint a közlekedési infrastruktúra-beruházások a prioritások között szerepelhetnek. Bízunk benne, hogy a közeljövőben még több határ menti település égető problémáira tudunk forrást találni és az együttműködési program támogatásával újabb útfelújításokra is sor kerülhet – árulta el Lőrincz Mária, a Középső Ipoly-mente Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”40931,38803″}