42579d

Az ógyallai szakközépiskola alapjait 1950-ben rakták le még Komáromban, mint a Dolgozó Ifjúság központja.1961-ben az iskolát Ógyallára helyezték.
Az elmúlt év februárjában került nyilvánosságra, hogy Nyitra Megyei Önkormányzat, a több mint fél évszázados múlttal rendelkező Ógyallai Szakközépiskola fenntartója megszüntetéssel fenyegette a valamikor Mezőgazdasági Gépjavító Szakközépiskolának nevezett intézményt. Nem véletlenül utalok az iskola régi, közismert nevére, hisz így vált ismertté a múlt század 50-es, 60-as éveiben, s biztosította a környék mezőgazdasági gépjavító szakembergárdáját. Tény, hogy az elmúlt húsz év alatt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma a tizedére csökkent, s ez nagyban befolyásolta a fiatalok érdeklődését az iskola iránt. Annak ellenére, hogy az iskola profilt váltott, s más képzési szakokat is bevezetett, a tanulói létszám fokozatosan csökken. Az alacsony létszám, és a nem gazdaságos működés miatt felmerült az ógyallai szakközépiskola bezárásának lehetősége Az iskola vezetősége tudatában volt a nem gazdaságos működésnek. Az iskola elsődleges gondja volt ( az alacsony létszám mellett), hogy hat különböző épület tartozott hozzá, aminek fenntartását nem bírta el, ráadásul fölösleges ennyi szárny. Jelenleg 139 tanulója van az iskolának.
A tények ismeretében az iskola vezetése jó megoldásként csupán a műhelyeket tartotta meg. Vannak részek, ahol kereskedelmi cégek is működnek, amelyek mezőgazdasági gépeket értékesítenek. Ez által sikerült az adósságot is törleszteni, így ma már a fejpénz által biztosított anyagi támogatás mellett sikerült egy működőképes gazdasági modellt bevezetni, aminek keretében megmaradt a képzés és bíznak a jogalanyiság további megmaradásában.

Az Ógyallai Szakközépiskola november 5-én és 6-án nyílt napot tartott, melynek keretében az érdeklődők 42579alehetőséget kaptak az iskola teljes körű megismerésére.
A megjelent szülőket és az alapiskolák végzős tanulóit Nagya Anna nevelési tanácsadó fogadta, majd Kovács László főmester vezetéséve megtekinthették az intézmény műhelyeit és a látogatókat közelebbről is megismertették az elméleti –és gyakorlati oktatási szakokkal.
Az agromechanizátor, javító (eddigi elnevezés: mezőgazdasági gépjavító). A tanszak magába foglalja a mezőgazdaságban használatos gépek és berendezések karbantartását, üzemeltetési különlegességeit és beállítását, az alkatrészek felújítását, az egységek és alkatrészek cseréjét. A növendék el tudja végezni a traktorok, gépkocsik, munkagép és más mezőgazdasági berendezések szerelését és javítását, megfelelő agrotechnikai ismeretekkel rendelkezik, megszerezheti az ívhegesztő jogosítványt. A növendékek hajtási jogosítványt is szerezhetnek traktorra, személygépkocsira. Érdeklődés szerint lehetőség van a kombájnkezelői jogosítvány megszerzésére.

Az autószerelő tanszak magában foglalja a gépjárművek és részegységeinek javítását, karbantartását és beállítását. Képesít egyedi mérőműszerek és grafikai segédeszközök felhasználására, a mért értékek kiértékelésére a hibamegállapítás(diagnosztika) során. A tanterv tartalmazza a hajtási jogosítvány megszerzését is. Lehetőség van hegesztő jogosítványt is szerezni.
Az autóvillamossági szerelő szak felkészíti a tanulókat a közúti gépjárművek villamossági és elektronikai egységeinek beállítására, diagnosztizálására, javítására és karbantartására. A növendékek a munka során képesek használni a standard mérő- és diagnosztikai berendezéseket. Tájékozódni tudnak a műszaki dokumentációban, ismerik az elektrotechnikai áramkörök jeleit. Alkalmazni tudják a számítógépet és a felhasználói programokat.

42579bA három éves tanszakok mellett lehetőség van kétéves nappali felépítményi tagozat a hároméves tanszakok végzősei számára. A mezőgazdaság és erdőgazdálkodás gépesítése szakon a tanulók ismereteket szereznek a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás területén használt technika működtetéséről, javításáról és üzembiztonságáról. A végzősök önállóan végezhetik a technológiai folyamatok optimalizációját, részt vehetnek tervező és nyilvántartási munkákban, a gépi berendezések műszaki állapotának ellenőrzésében. Gépészet – készülékek, gépek és berendezések gyártása, szerelése és javítása:
Felkészíti a tanulókat a gépészet egész területén alkalmazott progresszív technológiákra és ismereteket biztosít az önálló vállalkozás alapításához a piacgazdaság feltételei között. A végzősök képesek önálló műszaki döntéshozatalra, a tudományos ismeretek gyakorlati alkalmazására. Ismerik a számítógépes és automatizációs berendezéseket, a vállalkozás ügyviteli teendőit, üzemvezetést, a biztonság, egészség és környezetvédelem alapjait. Mérnek elektromos és nem elektromos értékeket, ismerik az alapvető gépek és berendezések elvét és üzembiztonsági előírásait.

Közlekedési üzemvitel – közúti és városi közlekedés. A végzősök ismerik az alapvető közgazdasági törvényszerűségeket, értékelni tudják az elvégzett munka minőségét és mennyiségét, érvényesítik az általános gazdasági alapelveket a nyersanyagokkal, gépekkel, berendezésekkel, energiával való gazdálkodás során. Képesek munkacsoport irányítására, ismerik a közlekedési földrajzot és a jogi normák alapjait, melyek a nemzetközi és a belföldi közlekedés szervezésénél nélkülözhetetlen, valamint a személyforgalom és teherforgalom különböző módjait. Ismerik a közlekedési és menetrendet, és annak szerkesztését. Áttekintésük van a gépjárművek szerkezetéről és a rakományok fajtáiról.
A tanulmányok befejezésének formája:érettségi vizsga.

A látogatók a gyakorlati oktatás és a az egyes tanszakok megismertetése után megtekinthették a BISO 42579cSchrattenecker Kft., a New Holland gépek forgalmazójának gépeit és javító csarnokát. Az iskola udvarán a diákok bemutatták a műhelyben alkotott munkáikat. Kollárovič Marián mester vezetése alatt a gyakorlati oktatáson gokartot szereltek, melyet látogatóik kipróbálhattak.
Az iskola tanulói szolgáltatásokat – javító munkálatok (mezőgazdasági gépek, gépjárművek), lakatos munkák, hegesztő munkák is végeznek a lakosság és a szervezetek számára.
A műhelyek látogatása után az iskola igazgatója Papp Benő az irodájában fogadott, ahol tájékoztatást adott az intézmény további feladatairól, a szakképzés jövőbeli elképzeléseiről.
“Az iskola életében új kapuk nyíltak meg: 2012. augusztus 1-jével pályázatot nyertünk a Comenius Iskolai Együttműködések – Életen át tartó tanulás (LLP) című programban, amely 2014 augusztusáig tart. Az általunk tervezett projekt négy ország egy-egy szakközépiskolájának – Staatliches Berufliches Schulzentrum, Ansbach, Németország; Biotehniska Sola, Rakicčan, Szlovénia; VM-DASzK Szakképző Iskola VM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép, Magyarország; Szakközépiskola, Ógyalla – partnerkapcsolatára épül. A program témája a munkaerő-mobilitás a közép-európai térségben, különösen a szakmai képzésekre összpontosítva, lényege pedig a pályázatban leírt tervek megvalósítása a külföldi utazások során. A kétéves program időszakában diákok utazhatnak külföldre a partneriskolákba. Ezen a találkozón lehetőség volt arra is, hogy a részt vevő partnerek jobban megismerjék egymást, az intézmények működését, szakmai eredményeit, felmerülő problémáit, és lehetőségük nyíljon tapasztalatcserére a megjelölt projekttémában. A találkozó teret enged a tanulók bevonásának is, projektfeladatok elkészítésének, a későbbiekben majd az eredmények tesztelésének és értékelésének” – mondta.

42579eHozzátette: “Jelentős presztízsveszteséget szenvedett az utóbbi évtizedekben a szakmunkás-életpálya. Leértékelődött a kétkezi munka, ma már nem divat a fiatalok körében szakmát tanulni. Ez igen degradáló jelző a szakképzésre nézve, pedig sok minden változott azóta. Átalakult az egyes szakmák megítélése is, hiszen egyes szakképzettségi kompetenciák felértékelődtek, míg mások elveszítették kitüntetett pozíciójukat. A szakképesítésekben bekövetkezett erőteljes struktúraváltás eredményeképpen kritikus a munkaerőpiac állapota. A Mindezek ellenére büszkék vagyunk a múltunkra is. A szakképzéshez is új módszerek és eszközök is kellenek. Mivel a gazdák „szupercsodákkal” dolgoznak földjeiken, ezért a szakmai képzésnek is az új, modern gépekkel, eszközökkel történik. Ma már nem elég Comenius ismert mondása „ Mondd el és én hallom,mutasd meg és én látom,engedd, hogy csináljam,és Én megértem.”
A Nyílt Napok rendezvényünkkel segíteni kívántuk a pályaválasztás során felmerülő kérdések megválaszolásában, illetve betekintést nyújtani az iskola szakmai munkájába, tanműhelyeibe. Jó kézbe kerülnek a diákok, ha az iskolánkra esik a család választása, a végzősök piacképes szakmát szerezhetnek”- zárta nyilatkozatát az iskola igazgatója, aki arra buzdítja a kilencedikeseket, hogy akik e szakmák iránt érdeklődnek, bátran jelentkezzenek iskolájukba. A szakképzésnek jövője van, mert a szakmunkáshiány természetesen visszahat a gazdaság egészére, erősen rontva annak versenyképességét. A szükséges humán infrastruktúra folyamatos biztosítása nélkül a nemzetgazdaság egésze kárt szenved. Az iskolában tett látogatásomkor azt tapasztaltam, hogy a szakképzés tartalmi korszerűsítése megindult, ezzel megadva a fiatal, végzett munkaerő érvényesülésének lehetőségeit.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”33081,32672,32510″}