44760

Martényi Árpád okleveles bányamérnök, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke, odaadó szakmai és közéleti tevékenységéért, valamint a felvidéki magyarság és Esterházy János ügyének lelkes szolgálatáért kapta a kitüntetést.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulóján, március 15-e alkalmából adományozta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést többek közt Martényi Árpádnak.
Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke, a Rákóczi Szövetség alelnöke 1943. május 15-én született a Felvidéken, Eperjesen. Édesapja, dr. Martényi Árpád ügyvéd a helyi Magyar Párt vezetőjeként szorosan együtt dolgozott Esterházy Jánossal. Édesanyja, Czapkay Mária egy kisszebeni földbirtokos lánya volt. A szülők Árpáddal együtt három gyermeket neveltek becsületben egész addig, míg (nevezzük néven a tetteseket) a csehszlovák hatóságok a Martényi családot ezernyi sorstársával együtt mindenétől megfosztva 1947-ben ki nem telepítették Magyarországra, ahol Budapesten találtak menedéket.
Martényi Árpád a Petőfi Gimnázium elvégzése után bányamérnöki, majd bányaipari gazdasági mérnöki oklevelet szerzett. Különböző bányaipari vállalatok vezetői állásai után az Ipari és Gazdasági Minisztérium főtanácsosaként 2007-ben vonult nyugdíjba. Közéleti tevékenységét elsősorban szakmai területeihez kötődően mérnökemberként kezdte, de nem sokkal az alakulása után tagja lett a Rákóczi Szövetségnek is, ahol előbb a választmány, majd az elnökség soraiba is beválasztották.
Az Esterházy János Emlékbizottság munkájába 1998-tól kapcsolódik be aktívan. Stelczer Elemér alapító elnök halála óta, 2008-tól ő tölti be annak mindenesi és elnöki tisztségét. Emellett 1995 óta ő vezeti a Rákóczi Szövetség mindig érdekes programokkal tarkított budapesti klubját is.
Munkájáról, felvidéki szülőföldje iránti hűségéről, szeretettel teli ragaszkodásáról bárki meggyőződhetett, aki csak egyszer is hallotta lelkesült felszólalását, az igazság iránt elkötelezett előadását – méltatta egy korábbi cikkünkben Molnár Imre.
Ha történelmünk során az önfeladás nyert teret, akkor megrendült a nemzet, ezért erős államra van szükség, mely összefogja a magyarságot – ezt már Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter mondta az 1848-as forradalom és szabadságharcra emlékezve.
A vidékfejlesztési miniszter ünnepi beszédében a szabadság és függetlenség fontosságát hangsúlyozta. A megemlékezésen a nemzeti önállóság gondolatát helyezte mondandója középpontjába: utalt arra, hogy a magyarság nem szereti a meghunyászkodást és megalázkodást.
Hozzátette: szabadságharcosokhoz hasonlóan a második Orbán-kormány alatt nekünk is többször fel kellett lépnünk a külföldi nyomásgyakorlással szemben.
Fazekas Sándor úgy fogalmazott: 1848 a bizonyság arra, hogy mégis építhetünk saját jövendőt magunknak.
Majd az ünnepségen a miniszter átadta a köztársasági elnöki és miniszteri elismeréseket.  Erről bővebben ITT>>>.
Martényi Árpádnak a kitüntetéshez szívből gratulálunk!

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”39657″}