szozat fejlec

A keresztény, konzervatív, irodalmi és társadalomkritikai folyóirat elektronikus formában érhető el. Már olvasható az áprilisi szám. A tartalomból:

Időszerű-
Bolyongások- Herczeg Ferenc: Pozsonytól Kolozsvárig
Szabó Lőrinc: Magyar költő két élete
Szívhangok- Tóth Árpád: A rabról, aki király volt, Tóth Árpád: Elkoptam… Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok,
Tóth Árpád: Kaszáscsillag, Tóth Árpád: Miért? Tóth Árpád:Rezignáció
Koszorú Erdélyből- Aranyrákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben, Baja Mihály: Erdély köszöntése, Bartalis János: Erdély,
Jakab Ödön: A tündérek kertje, Szabolcska Mihály: Erdélyről, Szeöke Ambrus: Székelyföld
Magyar sors- Babits Mihály: Erdély, Bárd Oszkár: A mi szent nemtörődömségünk, Jékey Aladár: Az én fajom,
Reményik Sándor: Ó, ne vedd vissza még… Sipos Domokos: Két tűz között,
Szentimrei Jenő: Erdélyi költő nemzeti dala 1928-ban
Eszmék és tények- Szabó Lőrinc: Tóth Árpád, a versfordító
Szabó Lőrinc: Tóth Árpád »Összes költői műve«-i elé
Török András István: Húszéves emlékek az első Móricz Zsigmond Újságíró Iskoláról
Líra- Bartalis János: Krisztus, Krisztus… Benedek Elek: A vén sas, Jörgné Draskóczy Ilma: A dómépítők,
Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy, Szombati Szabó István: Hitvallás Messiások földjén,
Teleki Ferenc: Imádság
Emlékezet- Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /Csíksomlyó,VIII. rész/
Takáts Sándor: Ergo limitáljuk
Tóth Béla: A léghajózás kezdete Magyarországon
Erdélyi századok- Batthiáni Orbán: Az háborúságnak szenvedéséről való ének, Emőd Tamás: Bólyai, Farcádi Sándor: A lófőszékely új nótája,
Mikes Kelemen: Lakunk partján a tengernek, Sepsi Laczkó Máté: A felséges Bocskai Istvánnak meghalásáról,
Tompa László: Székely ünnepi vers
Húsvét- R.Berde Mária: Üzentél, Klaudia, I. Szemlér Ferenc: Húsvét a Nagykőhavason, Tóth Árpád: Tetemrehívás
Ősi rögön- Bartók Lajos: Gábor Áron, R. Berde Mária: Erdélyi ballada, Székely kurucok dala
Trianon árnyéka- Medgyes Lajos: Békeszózat
Válasz Trianonra- Tóth Árpád: Szent Nyomorék riadj!
Líra- Endrődi Sándor: Emlékezés Széchenyi Istvánra, Tóth Árpád: A Muhi-pusztán,
Weöres Sándor: Greco példázata a géniuszról
Értékeink-
Friedrich Klára: A székely-magyar rovásírás fennmaradása címereken, mesterjegyeken, nemzetségjeleken, tulajdonjegyeken, billogokon
Törőcsik Attila:
Szerelem- Áprily Lajos: Vallomás, Dsida Jenő: Vallomás, Erdélyi József: Levélváró,
Finta Zoltán: Mai trubadúr éneke, Szász Domokos: Együtt álltunk… Tóth Árpád: Amíg a csókot megtaláltam
Születésnap- Bögözi Attila: Verset lyukaszt a kalauz, Keresztury Dezső: Bíró Márton arcképe előtt, Márai Sándor: Fiatalemberekhez,
Pósa Lajos: Ha költő vagy, Tóth Árpád: Bús, délelőtti vers, Tűz Tamás: Kíváncsi volnék
Április, tavasz- Áprily Lajos: Tavaszt hozok, Olosz Lajos: Primavera, Sík Sándor: Fecskét látok,
vitéz Somogyváry Gyula: Rigófütty áprilisban, Tompa László: Április, Tóth Árpád: Április
Líra- Balázs Ferenc: Vérömlés, Bélteky László: Soha! Bisztray Gyula: Erdély
Dsida Jenő: Kóborló délután kedves kutyámmal, Gyulai Pál: Egy anya emlékkönyvébe, Krüzselyi Erzsébet: Erdő-sors,
Mentovich Ferenc: A hazatért, P. Jánossy Béla: A havasok dalaiból, Tóth Árpád: Áprilisi cappricco,
Tóth Árpád: Isten oltó-kése, Tóth Árpád: Ó, napsugár! Vass Tamás: Székely népdal
Népköltés gyermekeinknek- Kiöntött a Maros vize… Mezőbándi úrfi, Most megy a nap lefelé…
Régi magyar mondák fiainknak- A kolozsvári kamarás, A nagyszalontai Toldiak, A tordai hasadék
Egy esti mese- Benedek Elek: Brugó
Irodalom- Kós Károly: Ezerkilencszáztizenkilenc
Nyírő József: Sebe László hazabeszél
P. Gulácsy Irén: Az eskü
Székely Mózes: A tömösi szorosban vége a háborúban
Tamási Áron: Szép Domokos Anna
Határon túli magyar anziksz –
Erdély – Balla Zsófia: Úszik a földben, D. Nagy Erzsébet: Meddig? Diószeghy Dezső: Körös mellől jöttem,
Köpeczi Boóz-Deák Albert: A harang, Lendvai Éva: A sikondai ciklusból, Nagy Emma: Én
Kortárs-
Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram- április
Két szőlősgazda ül a pince előtt a tölgyfaasztalnál és beszélgetnek. Évek óta ezt teszik.
Írásaikban meghatározzák magukat, viszonyulásukat. Azáltal, hogy beszélnek róla, rendezik maguknak, egymásnak, olvasóiknak a világot.
Két Gazduram a tölgyfaasztalnál. –JD-
Líra- Fülöp Kálmán: Áprilisi ívásban, Csendélet liliommal, Mint hab hótiszta vizesésen,
Nagyböjtben, Pergamentitok, Vén domb
Portré- Szabó Lőrinc: Tóth Árpád
Kitekintő-
Charles Baudelaire: A dög, Charles Baudelaire: Áhítat, Charles Baudelaire: Legyen tiéd e vers…
Portré a kitekintőhöz- Szabó Lőrinc: Baudelaire élete

www.szozat.org/Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”44611,44043,43470″}