44980

Az Európai Parlament (EP) döntése értelmében decemberben eltörölnék a külföldi mobiltelefonálásért és hívásfogadásért fizetendő felárat, az úgynevezett roaming- vagy magyarul barangolási díjat. A közös vitában Mészáros Alajos is felszólalt.
Mészáros Alajos EP-képviselő (MKP) az elektronikus hírközlésről szóló közös vitában április 2-án “A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások” c. jelentésről beszélt, mint a Jogi Bizottság véleményének az előadója.
“Az elektronikus hírközlésről szóló vitát a belső piaci szabályozásoknak a vállalkozások, valamint a polgárok számára történő jobbá tétele érdekében folytatjuk.
A virtuális világ mára valósággá vált, a terület azonban tökéletesítést igényel. Mindez érvényes az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó határon átnyúló elektronikus azonosításokra és a megbízható elektronikus szolgáltatásokra is.
Az egységes piaci intézkedéscsomag részét képező kulcsintézkedések utolsó lépéseként került megalkotásra a témával foglalkozó rendelet, amely reményeim szerint hamarosan a gyakorlatban mutatja majd meg hasznosságát.
A javaslat választ ad a digitális piac szereplőinek a megbízható elektronikus tranzakciókra vonatkozó, átfogó uniós keret iránti igényére, növelve a jogbiztonságot.
A dokumentum célja nem más, mint az uniós polgárok és vállalkozások életének és működésének megkönnyítése azáltal, hogy elősegíti a határon átnyúló ügyekben, az elektronikus azonosítási rendszerek által, a más tagállam-béli közszolgáltatásokhoz történő hozzáférést.
A parlamenti munka során előtérbe helyeztük azt az elképzelést, hogy a megszülető szabályok garantálják az elektronikus azonosítás és hitelesítés kölcsönös elismerését, továbbá, hogy az elektronikus tranzakciók iránti bizalom növelésével erősítsék a digitális belső piac működését. A javaslat pozitív változást hozhat a polgárok, a vállalkozások, különösen a kkv-k, valamint a tagállami hatóságok életében” – mondta Mészáros Alajos.

Az internet-hozzáférést nyújtó szolgáltatók gazdasági vagy egyéb okból nem akadályozhatnak vagy lassíthatnak le egyes szolgáltatásokat: így fogalmaz a távközlési jogszabálycsomag EP által elfogadott legfrissebb változata. A roaming-díjakat úgy törölné el az EP, hogy a szolgáltatóknak mindössze azt tenné lehetővé a jogszabály, hogy “korlátozott mértékű használati díjat” szabjanak ki, ha valaki “visszaélésszerűen” veszi igénybe a szolgáltatást.
A Pilar del Castillo Vera spanyol néppárti képviselő által jegyzett jelentést 534 szavazattal, 25 ellenszavazat és 58 tartózkodás mellett fogadták el.
A roaming-díj mellett megtiltanák az internet-szolgáltatóknak, hogy gazdasági vagy egyéb okokból akadályozzák vagy lassítsák egyes internetes szolgáltatások működését. A jövőben tehát a mobilinternetet is szolgáltatók nem tehetik majd meg, hogy a percdíjakból származó bevételek fenntartása érdekében egyszerűen blokkolják az olyan, interneten keresztül ingyenes telefonálást és üzenetküldést lehetővé tevő alkalmazások működését saját mobilinternet-hálózataikon, mint amilyen például a Skype vagy a Viber. (Az Európai Elektronikus Távközlési Hatóságok Testülete, a BEREC jelentése szerint ugyanis a Skype működését 2012-ben több szolgáltató lassította vagy ellehetetlenítette.)
Az EP április 3-i közleménye rámutat, hogy az új szabályozás sem fogja megtiltani a szolgáltatóknak, hogy saját igényeik szerint elérhető videó szolgáltatást (video-on-demand, VOD) vagy felhőszolgáltatást nyújtsanak ügyfeleiknek, de ezek miatt nem korlátozhatják más szolgáltatások számára az internet hozzáférés sebességét vagy minőségét. Az internet működését csak bírósági határozat végrehajtása esetén, a hálózat biztonságának fenntartása érdekében, vagy átmeneti hálózati túlterheltség megelőzése céljából lehet akadályozni, és minden korlátozásnak átláthatónak, diszkrimináció-mentesnek és arányosnak kell lennie, továbbá a szükségesnél hosszabb ideig nem tartható fenn.
Az Európai Parlament a jogszabálytervezetről első olvasatban megfogalmazott véleményét fogadta el annak érdekében, hogy az eddig elvégzett munkát összegzett formában nyújthassa át a májusban megválasztandó új testület számára. A májusban megválasztott képviselők így építhetnek a jelenlegi ciklus eredményeire.
A jogszabály elfogadása úgynevezett rendes jogalkotási eljárásban történik. Eszerint uniós jogszabályt csak az EP és a tagállamok szakminisztereit tömörítő tanács együttes beleegyezésével lehet alkotni. A tanács a kérdést legutóbb tavaly decemberben vitatta meg, de még nem határozott.
A döntésre még a tagállamok szakminisztereit tömörítő tanácsnak is rá kell bólintania.

EP-sajtószolgálat nyomán BA, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”33867″}