45706

A szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenyét, a XVI. Kodály Napokat május 16 – 18 között rendezik meg Galátán. A háromévente megvalósuló seregszemlét a Csemadok Galántai Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet közösen szervezik.
A rendezvény részeként május 18-án, vasárnap 14 órai kezdettel a résztvevők megkoszorúzzák Kodály Zoltán szobrát a galántai kastélyparkban. Ezt követően a gálahangversenyen megnyitója után – Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke üdvözli a rendezvény résztvevőit – eredményhirdetést mondanak, és közös éneklés is lesz: Kodály Zoltán – A magyarokhoz című művét adják elő.
A szlovákiai magyar kórusok legnagyobb összejövetelén összesen 16 kórus mutatkozik be a három nap alatt.
A somorjai Híd Vegyes Kar 2012-ben jubilált. Bő negyven éve kezdte toborozni az énekelni szerető ismerősöket néhány buzgó lokálpatrióta. Az alapító karnagy Pokstaller László a jelképes Híd nevet Fábry Zoltán gondolatai nyomán választotta. A kórus vállalta az összekötő küldetést, népek nemzetek kultúrák tiszteletét, elfogadását, a különböző szerzőjű és nyelvű kórusművek bemutatását. Lassan 14 éve Hecht Anna karnagy vezeti a kórust.
A párkányi Stilla Pectus először 1983-ban mutatkozott be hazai közönség előtt. Céljuk a kórusmuzsika népszerűsítése, az értékes közösségteremtés, valamint a zeneszeretet megosztása az arra fogékony közönséggel. 1991-től a kórus művészeti vezetője és karnagya Papp Katalin.
A zselízi Franz Schubert Vegyeskar 1982. február 1-jén alakult a Csemadok Zselízi Alapszervezete mellett. A Kodály Napokon először 1984-ben vett részt, és azonnal aranykoszorús minősítéssel tért haza Galántáról. 1992-ben, a jubileumi hangversenyen a kórus hivatalosan is fölvette a Franz Schubert Vegyeskar nevet. A kórus alapító karnagya Horváth Géza.
Az ipolybalogi Szent Korona Kórus a Musica Sacra elkötelezett művelője, és 1997-ben alakult. Nevét a magyar királyi koronáról kapta, melynek másolata a község templomának tornyát ékesíti. Repertoárja a gregoriántól a reneszánsz és barokk templomi zenén át, a kortárs magyar egyházzenéig terjed. A kórus karnagya Molnár Ottó.
Pro Kultúra Füleki Férfikar még 1920-ban Magyar Dalkör néven kezdte működését. Tagjainak zömét zománcgyári munkások alkották. A Csemadok megalakulása után a kórus Munkásdalárda néven szerepelt egészen a 80-as évekig. Repertoárjában munkásdalok, népdalok, népdalfeldolgozások, Bartók, Kodály, Karai, Bárdos művei szerepeltek. 1992-től az együttes művészeti tevékenységét Fehér Miklós karnagy irányítja.
A Zobor Hangja Vegyeskar 1971-ben alakult. Akkoriban az énekelni szerető koloniak gondoltak egy nagyot: alakítanak egy kórust. Dunajszky Géza karnagy segítségével valósították meg álmukat. 1972-ben felvették a Zobor Hangja nevet. A kórus itthoni és külföldi koncertjeivel sikeresen öregbíti az immár 901 éves Kolon hírnevét. Jelenlegi karnagyuk Csáky Antal.
Te Deum Laudamus Kamarakórus ebben a formában 2005-től működik és szolgál az Alistáli Református Gyülekezetben. A gyorsan bővülő csapat 2007 őszén vette fel a „Te Deum Laudamus“ – Téged, Isten, dicsérünk – nevet. Céljuk és fő feladatuk az evangélium hirdetése énekszóval, szívek megörvendeztetése Jézus Krisztus üzeneteivel. A kórus vezetője és karnagya Oros Márta.
A Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa egyidős a nyitrai magyar tanárképzéssel. Az 1960-61-es tanévben alakult női karként Kopasz Elemér karnagy vezetésével, majd rövid időn belül 85 tagú vegyeskarrá bővült. 1948-ban a magyar tagozat kórusát megszüntették. 1990 tavaszán született újjá ismét vegyeskarként Simek Viktor vezetésével. 1993-tól Józsa Mónika a kórus karnagya. Az utóbbi 10 évben a kórus a Közép-európai Tanulmányok Kara égisze alatt működik. Tagsága az egyetem magyar ajkú, szívesen éneklő – nem feltétlenül zene szakos – hallgatóiból verbuválódik.
A Laudate Dominum 2003-ban alakult a Kassai Magyar Református gyülekezet kórusaként. Repertoárjukban elsősorban magyar egyházzenei művek szerepelnek, de lehetőség szerint a klasszikus zeneirodalom nagyjainak műveiből is merítenek. Elsősorban egyházi és nemzeti ünnepeinken szolgálnak istentiszteleteken Kassán. A Kodály Napok lesz az első megmérettetés a kórus számára, eddig minősítési és egyéb versenyeken nem vettek részt. A kórus művészeti vezetője és karnagya Kovácsné Palcsó Edit.
A Musica Aurea Vegyeskar 1997-ben alakult Ipolyságon. Tagjait a kóruszene szeretete összetartó közösséggé formálta. Az énekkar repertoárjában megtalálhatók az egyházi és világi kórusirodalom ismert és kedvelt művei a gregoriántól egészen a kortárs zenéig. A kórus művészeti vezetője Béres Gábor, karnagyai Baláž Szabina és Baláž Martina.
A Bárdos Lajos Vegyeskar a nagymegyeri Városi Művelődési Központ mellett működik, és régi tradíciókra tekint vissza. Fő céljuk megőrizni és tovább vinni a magyar kórusmuzsika hagyományát és örök értékét. A kórus 2012-ben ünnepelte fennállásának 120. évfordulóját. A kórus repertoárja nagyon színes, magába foglalja mind a világi, mind az egyházi muzsikát, népdalfeldolgozásokat, jelenkori alkotásokat és régi mesterek műveit. A kórus irányítását 1998-ban Orsovics Yvette vette át a neves népzenekutatótól, Ág Tibortól. Állandó korrepetitoruk Kolenčíková Lucia.
A Concordia Vegyeskar 1980-ban alakult Komáromban, ahol már a 19. század közepétől találhatunk adatokat egyházi és világi kórusok működéséről. A kórus ezen örökség továbbvitelét vállalva napjainkban is bizonyítja, hogy a város zenei életében fontos helye van a színvonalas kórusmuzsikának. Pedagógusoktól diákokig, muzeológusoktól mérnökökig, vállalkozókig találhatók itt énekesek, kik egyre magasabb színvonalon terjesztik a kórusirodalom különböző korszakaiból származó egyházi és világi műveket, de mindenekelőtt a magyar kórusmuzsikát. Vezetőjük a megalakulás óta Stubendek István karnagy.
A Peredi Nőikar 1997-ben alakult, és az I. falunapi nagysikerű bemutatkozása óta rendszeres résztvevője a község illetve a régió által szervezett rendezvényeknek. A kórus a XI. Kodály Napok óta rendszeres résztvevője a szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos megmérettetésének, melyen két alkalommal aranykoszorús, három alkalommal pedig aranykoszorú a zsűri dicséretével minősítést ért el. Jónás Katalin a karnagya és vezetője nőikarnak.
Az idei tanév kezdetén, 2013 októberében alakult meg a komáromi Selye János Egyetem Kórusa. Az óvó- és tanítóképzős diákok nagy lendülettel kezdték meg ezt a nemes munkát. A kórustagok célja, hogy megismerkedjenek a kórusirodalom gyöngyszemeivel, az értékes zeneirodalommal, s olyan darabokkal, amelyek a későbbiekben gyakorlati munkájukat is elősegíti. Fontos számukra a saját és más népek kultúrájának megismerése, ápolása, valamint megfelelő példát nyújtani a következő generációknak. A kórus alapító karnagya Orsovics Yvette.
A galántai Kodály Zoltán Daloskör 1956 őszén alakult. Az alapítók Ág Tibort kérték fel a kórus irányítására. Az énekkar első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kórus az ő nevét viselje, és élete végéig figyelemmel kísérte a tevékenységét. 1962-től hat évig szünetelt az énekkar munkája. Működését a szlovákiai magyar kórusmozgalom országos fóruma, a Kodály Napok hatására újította fel ismét. 1969-ben, az első Kodály Napokon már újra együtt volt a Kodály Zoltán Daloskör, és a máig megrendezett fesztiválok egyikéről sem hiányzott. 1982-től Józsa Mónika irányításával működik a kórus.

A rendezvény programját Eseménynaptárunkban ITT<<< olvashatják.

aTEMPO.sk, ak, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”43553″}