45714

Felejthetetlen délutánban volt részük május első szombatján mindazoknak, akik eljöttek a vágsellyei Feketeházy János Magyar Házba a CSEMADOK helyi alapszervezete szervezésében megtartott könyvbemutatóval összekötött hagyományos májusfaállításra. Szerencsére, az égiek is kedveztek a rendezvénynek, s a kezdetben borongósnak tűnő ég csakhamar kiderült felettünk, és a májusi napocska simogató ölése sokakat idevonzott, hogy közösen töltsék el ezt a programban gazdag és mindenekelőtt vidám hangulatú szombat délutánt.45714 2
Az előkészületek persze, jóval korábban elkezdődtek. Szeles Pista már javában kavargatta a kondérban a gulyás alá gondosan felszeletelt hagymát, amikor az első vendégek megérkeztek. Már a kapuban érezni lehetett, itt valami nagyon nagy finomság készül. Közben a teremből felcsendült a jó hangulathoz elengedhetetlen muzsika is, amit Császár Pál szolgáltatott a villanyorgonán, az énekhangot pedig a rögtönzött asszonykórus adta hozzá a szélesre tárt ablakok alatt. A későbbiek során azután Csáky Pál, a délután író vendége, aki ezúttal a Csend és lélek című kötetét hozta el a vágsellyeieknek, is odaült az orgona mögé, hogy megénekeltesse a hazaiakat. Közben a Magyar Ház lelkes borkészítő csapatának saját „gyártású” – meg kell, hogy valljam, nem is akármilyen – borocskája is az asztalokra került, minek következtében csak tovább fokozódott jókedv, s lassacskán a tartózkodóbb férfiak is csatlakoztak éneklő asszonytársaikhoz.
45714 3Az asszonyok közben felaggatták az előkészített májusfára a színes szalagokat, Botka Ferenc, a Csemadok Vágsellyei Alapszervezetének elnöke pedig a pálinkás butykost, így aztán a férfiak nekigyürkőzhettek, hogy felállítsák a közösség májusfáját, amiben Csáky Pál is a segítségükre volt. A férfiak egy darabig még elégedetten nézegették, amint a hatalmas fa felékesített ágai szabadon lengedeznek az enyhe májusi szélben, majd besereglettek a terembe, és kezdetét vette a kötetlen beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató.
Csáky Pál Csend és lélek című kötete, amely bemutatásra került, a szerző tizenkettedik könyve. A kötet első része a Magyar sorsok címet viseli, és valójában egy szépirodalmi riportsorozat, amely az élet szülte valós történeteken keresztül mutatja be a felvidéki magyarság helyzetét, világlátását, az elmúlt évtizedekben megélt problémáit és mindennapi sorskérdéseit. A kötet második része, az Elorzott haza pedig a felvidéki magyar nemzettudattal foglalkozó esszégyűjtemény, amely Csáky publicisztikai műveinek válogatása.
45714 4Dunajszky Géza pedig az Arcok és sorsok című legújabb kötetét mutatta be a vágsellyeiknek, amely a háború utáni időszak nehéz éveit mutatja be egy család és egy kis falu lakóinak viszontagságain keresztül.
A kötetek kapcsán, kötetlen beszélgetés formájában a közösségünket érintő aktuális problémák, kérdések megvitatására is sor került, és szóba került a közelgő európai parlamenti választás is. Az esély, amit az európai politizálás nyújthat nekünk, s a minél nagyobb számban való részvétel fontossága közösségünk jövője érdekében. „Ha ugyanis nem lesz elkötelezett magyar képviseletünk az Európai Parlamentben, érdemben még a hangunkat sem tudjuk hallatni nemzetközi szinten, az érdekeink képviseletéről már nem is beszélve. Senki nem viseli majd a szívén a szlovákiai magyar közösség és Dél-Szlovákia érdekeit. Ismét csak magunkban bízhatunk hát, ott kell lennünk, ahol a döntéseket előkészítik és meghozzák. Itthonról lehet (és kell is) kritizálni az Unió működését, de érdemben csak akkor tudunk hozzászólni a tevékenységéhez, ha jelen vagyunk az arra létrehozott testületben” – fogalmazott Csáky.
Mire befejeződött a beszélgetés, a három fajta húsból készült gulyás is elkészült, amit a rendezvény résztvevői jóízűen elfogyasztottak. Úgy tudom, senki sem panaszkodott, amit ékesen bizonyít, hogy a három Michelin csillagos gulyás az utolsó cseppig elfogyott. Majd ezután kezdetét vehette a szórakozás, borozgatás, a jó hangulatú közös beszélgetés, a május és a természet újjászületésének a vágsellyei magyarok általi örömteli köszöntése.

Dunajszky Éva, Felvidék.ma
45714 545714 645714 745714 8
{iarelatednews articleid=”45701,43525,38537″}