46554

Fennállásának félévszázados jubileumát ünnepelte a Csallóközi Múzeum Dunaszerdahelyen június 20-án.
Ebből az alkalomból pénteken, ünnepélyes keretek közt emlékeztek meg az intézmény létrehozásáról, és megemlékeztek az alapítókról. Dr. Zsigmond Tibor, a Csallóközi Múzeum igazgatója köszöntőjében kiemelte: Az életben vannak pillanatok, sorsdöntő határkövek, amelyeknél érdemes megállni, elidőzni egy kicsit, s illik néhány gondolatban róluk megemlékezni. Egy ilyen pillanat a kerek ötven évvel ezelőtti július 1-je, amikor is 1964-ben létrehozták a csallóközi ember életét, szokásait és történelmi múltját bemutató intézményt Dunaszerdahelyen. A városban már a múlt század húszas éveinek végén voltak olyan irányú törekvések az akkori helyi múzeumpártolók részéről, ám kezdeményezésük akkor nem járt sikerrel. Az múzeum eleinte a romos Fehér kastély épületében működött, majd 1970 nyarán került át a Sárga kastélyba, ahol többszöri felújítás után mostanáig szép sikerrel működik. A Csallóközi Múzeum – mint járási kulturális intézmény – a nagyszombati kerület irányítása alá tartozik. Az ünnepségen jelen volt Berényi József, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke, aki ünnepi köszöntőjében méltatta a rendezvényt és felolvasta dr. Tibor Mikušnak, Nagyszombat Megye elnökének üdvözlő levelét. 46554 1Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere is köszöntötte a rendezvényt. Ünnepi beszédéren hangsúlyozta: A szakirodalmakból tudjuk, hogy a letűnt korok emlékeinek gyűjtése szinte egyidős az emberi kultúrával. Eleinte a magánemberek szenvedélyeként jelentkező gyűjtőakciók a fokozatosan kialakították a ma már mindenki számára hozzáférhető tudományos intézményeket, múzeumokat. S ez az az intézmény, amely őrzi és védi a nép kulturális örökségét, kincseit. Csallóköz és Dunaszerdahely városa büszke a Csallóközi Múzeum értékes gyűjteményeire, nagyra értékeli tárlatait, kiállításait, amelyek segítenek bennünket múltunk feltárásban, megismerésében.
Az ünnepi rendezvényen részt vettek a járás és a város kiemelkedő társadalmi és közéleti személyiségei, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat képviselői, polgármesterek, önkormányzati képviselők, pedagógusok, kulturális intézmények vezetői és dolgozói.
A Csallóközi Múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából a múzeum igazgatója emléklapot adományozott a Csallóköz kulturális értékeinek megóvásában nyújtott sokéves együttműködésért több polgármesternek, kulturális dolgozónak, a múzeum támogatóinak és együttműködő partnereinek. A sikerekhez Mag Gyula, az intézmény korábbi igazgatója is gratulált.

bi, Felvidék.ma

46554 446554 546554 346554 7