47636 1

Több éves huzavona után úgy tűnik, mégis csak lesz gyermekjogvédő hivatal Szlovákiában. A munka- és családügyi minisztérium az igazságügyi és a külügyi tárcákkal együttműködve ugyanis törvényjavaslatot készít elő a hivatal létrehozásáról. A feltételezések szerint a hivatal biztosi szinten működne már a jövő évtől kezdődően – tájékoztat a Pravda napilap.
„A feladata alapvetően az lenne, hogy értékelné a gyermekek jogainak betartását, illetve ellenőrizné Szlovákia nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségvállalásainak betartását” – tájékoztatott a munkaügyi tárca sajtóosztálya.
A gyermekjogi biztossal együtt a fogyatékkal élők jogainak védelmére is biztosi hivatalt hoznának létre. A nemzetközi szervezetek ugyanis már hosszabb ideje figyelmeztetik Szlovákiát a gyermekek és fogyatékkal élők jogainak védelmével foglalkozó független intézmények létrehozatalának szükségességére. Azzal kapcsolatban azonban, hogy ki lehetne az első gyermekjogi biztos, és mekkora csapattal dolgozhatna, a tárca egyelőre nem akar találgatásokba bonyolódni. Peter Burián, a munkaügyi tárca államtitkára azonban hangsúlyozta, a leendő gyermekjogi biztos személyének kiválasztásába beleszólása lesz a gyermek- és ifjúságügyi parlamenti bizottságnak, valamint a gyermekek jogaival foglalkozó civil szervezeteknek és intézményeknek is.
A civilek szerint az a legfontosabb, hogy a hivatal ne csak formálisan működjön, hanem ténylegesen is foglalkozzon a gyerekeket érintő problémák módszeres megoldásával, valamint hosszú távú kövesse figyelemmel, mi az, ami a gyerekeket bántja. A hivatal feladata volna az is, hogy felhívja a figyelmet azokra a tényezőkre, amelyek a gyermekeket ért esetleges jogsérelmekhez vezetnek. Figyelemmel kellene követnie továbbá az ifjúságra vonatkozó törvényalkotást és -érvényesítést is, mint amilyen például a családjogi törvény vagy az egészségügyi ellátásra, a gyámügyre, az oktatásügyre vagy az igazságszolgáltatásra vonatkozó jogszabályok.
A gyermekjogi biztos feladata lenne továbbá annak a biztosítása is, hogy egyes ügyek elintézését feleslegesen ne húzzák. A nagyobb nyomás alatt a hivatalok is olyan döntéseket hoznak majd, amelyek maximálisan a gyermekek érdekei képviselik. „Arról van szó, hogy a gyermekjogi biztos az elhúzódó ügyekben védelmezze a gyereket, illetve felügyelje, hogy a szóban forgó ügyekben megalapozott döntést hozzanak” – jelentette ki Marianna Kováčová, a Napocska válságközpont igazgató asszonya.

Az optimális megoldás az önálló intézmény
A gyermekjogi biztosnak a munkaügyi tárca szerint önálló intézményként kell tevékenykednie. A hivatal államapparátuson belüli helyére vonatkozó javasolt változatok egyike ugyanis az ombudsmani hivatal működésének megerősítésével és személyi állományának növelésével számolt volna, amely ezáltal magába foglalta volna a gyermekjogi biztosi jogköröket is. Ám úgy két évvel ezelőtt például az Emberi Jogok Szlovák Nemzeti Központja is bejelentette: felvállalná a gyermekjogi biztosi jogköröket. „Több lehetőség is van a gyermekjogi biztosi hivatal létrehozására” – jelentette ki a tárca sajtóosztálya. Véleményük szerint azonban a parlament gyermek- és ifjúságügyi bizottsága is arra a megállapításra jutott, hogy az „optimális megoldás” az önálló intézmény létrehozása lenne.
Az azonban, hogy milyen lenne az emberjogi biztosi hivatal, illetve az ombudsmani hivatal és az Emberi Jogok Szlovák Nemzeti Központja közötti együttműködés  a gyermeki jogok területén, még nem világos. Az együttműködésük valószínűleg azonban nem lesz kötelező. „Az alapvető követelmény, amelynek egy hasonló intézménynek eleget kell tennie, a függetlenség, az együttműködésre vonatkozó törvényes kötelezettség ilyen összefüggésben kockázatos lehet” – fogalmazott a tárca sajtóosztálya.
Jana Dubovcová ombudsman örül a gyermekjogi biztosi hivatal létrejöttének. Az ombudsmani hivatalnak egyelőre létezik a www.detskyombudsman.sk című honlapja, ezen a múlt év folyamán 827 panaszt regisztráltak. „A problémák zöme az iskolára, főleg a pedagógusok és a gyerekek közötti vagy a gyerekek egymás közti viszonyára vonatkozik. Gyakran kell foglalkoznunk megfélemlítési esetekkel, de vannak a panaszok közt olyanok is, amelyek a családon belüli problémákra, a szülőkkel való viszonyra, a tartásdíjakra vagy a válásokra vonatkoznak” – fogalmazott az ombudsmani hivatal egyik munkatársa.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”10214,1464,1424″}