47375

A felvételi vizsgán tizenketten vettek részt, de eddig csak három diákot írattak be a református gimnáziumba. Várják a jelentkezőket, az első osztályt kis létszámmal is megnyitják.

“A Czeglédi Péter Református Gimnázium a tanulmányi és érettségi eredmények alapján az elmúlt évben is bizonyította, hogy a legjobb felvidéki gimnáziumok közé tartozik. Tőlünk független körülmények miatt kevesen iratkoztak be az első évfolyamba” – mondja Kassai Gyula lévai református lelkész.
Mint megtudtuk, az osztálynyitás így veszélybe került. “Csak abban az esetben vált lehetővé a reményteljes folytatás és épülés, ha az egyházközség kész állami támogatás nélkül is biztosítani a pedagógusok bérét” – tette hozzá Kassai Gyula.
A Felvidék.ma érdeklődésére kifejtette:  érdekük az iskola folyamatos fejlődésének a fenntartása, a pedagógusok megtartása, a szórványhelyzetben lévő lévai és környékbeli magyarság megerősítése. “Ezért minden áldozatot meg kell hoznunk. Az egyházközség vállalja ezt a kihívást is. Bár nem lesz könnyű, de bízunk a magyarországi partnereink támogatásában is” – szögezte le.
47375 1Kassai Gyula reményének adott hangot, hogy a szülők támogatását és bizalmát is megkapják, annál is inkább, mert nemcsak egy évre, hanem az oktatás teljes idejére készek garanciát vállalni. “Sőt ezen felül az egyházközség azt is vállalta, hogy a következő tanévtől a kollégiumi költségeket is előteremti azoknak a távolabbról beutazó diákoknak, akik így többletterhet hordoztak az elmúlt években” – mondja.
A legutóbbi templomi jótékonysági koncerten közel 1000 euró támogatást már erre a célra elkülönítettek. Erre a célra várják a segíteni szándékozók további önzetlen felajánlásait is.
A Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium 2001. szeptember 2-án nyitotta meg kapuit. Alapító – fenntartója a Lévai Református Egyházközség. Épületük Léva központjában, a vár mellett helyezkedik el.
Felsőbb középfokú általános képzést nyújtanak 4 évfolyamos gimnáziumi tanulmányi szakon. Legfőbb feladatuk az anyanyelvünkön való felkészítés az érettségi vizsgára és az egyetemi továbbtanulásra.
Az intézmény keresztyén-keresztény értékeket közvetít, fontos számukra nemzeti identitásunk, kultúránk tudatos ápolása. Mindig arra törekszenek, hogy tanítványaik számára a legkorszerűbb ismereteket adják, és a tanulással együtt a krisztusi nevelésre is odafigyelnek.
Nagy hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra, a képességek és a készségek fejlesztésére. Számos szép eredményt érnek el országos és nemzetközi tanulmányi versenyeken. Iskolai életük rendkívül gazdag az értékes rendezvények terén is.
Az iskola 2012 januárjától viseli a Czeglédi Péter Református Gimnázium nevet. A névadó hitét és közösségét védelmező lévai református gályarab lelkész volt, aki a gyászévtized alatt hitéért és vallásáért hűséggel és kitartóan szenvedett. Személye mindenki számára és az intézmény diákjai számára is az értékek hűséges felvállalásának a szimbóluma.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”30820″}