47269a

Családja, közel száz lelkésztársa, ismert egyházi és közéleti szereplők vettek végső búcsút június 12-én a somorjai református templom ódon falai között Batta István lelkipásztortól, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szóvivőjétől, akit Rimasimonyiban helyeztek végső nyugalomra.

A gyászistentiszteleten Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét, a búcsúztatást Szabó András, a Pozsonyi Református Egyházmegye esperese végezte. A koporsónál a Johannita Lovagrend tagjai álltak díszsort.
Batta Istvántól Bánnfy Miklós, a Johannita Lovagrend komendátora, Dr. Molnár János, a Selye János Egyetem Teológiai Karának korábbi dékánja, valamint a német Reformierter Bund képviseletében Ulrich Barniske búcsúzott.
György András, a somorjai református gyülekezet lelkipásztora többek között Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök és Tőkés László EP-képviselő, valamint a magyarországi evangélikus egyház részvétnyilvánítását tolmácsolta.
Batta István koporsójánál mások mellett Bauer Edit korábbi EP-képviselő, Duray Miklós, az Együttélés Politikai Mozgalom egykori elnöke, Pázmány Péter korábbi dunaszerdahelyi polgármester, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, Bárdos Gábor, Somorja polgármestere, Bugár Béla, a Most-Híd elnöke és Komlóssy József, a FUEV egykori alelnöke is lerótta kegyeletét.
A Becsület és állhatatosság – Hit és bizalom mottóval megtartott gyászistentisztelet után Batta István koporsóját Hadd menjek, Istenem mindig feléd kezdetű dicséret éneklése alatt családja és lelkésztársai kísérték ki a somorjai templomból, ahonnan Rimasimonyiba, Batta István végső nyughelyére szállították.
A gömöri településen harangszóval kísérték utolsó útjára Batta Istvánt. A harangon, mely a rimasimonyi templomban szólt, ez áll: “Az élőket hívogatom, a holtakat elsíratom”.
A temetési szertartás, melyen a református egyház palástos lelkészei nagy számban vettek részt, a Jaj, de búsan harangoznak című énekkel kezdődött, melyet a simonyi Bárka ökumenikus énekkar adott elő.
Batta Istvánt a három évvel ezelőtt elhunyt édasapja mellé, a család sírkertjében helyezték végső nyugalomra. Igét hirdetett, Pál apostol korinthusiakhoz írott második levelének 4. és 15. rész alapján György András somorjai lelkipásztor.
Végül Gál László rimasimonyi lelkész Wass Albert Üzenet haza című versével búcsúzott lelkésztársától.
A temetés nemzeti imádságunk, a Himnusz eléneklésével zárult.

(A képek kattintással nagyíthatók!)
47269b47269c47269d47269e47269f

Felvidék.ma
Fotó: Bán Zoltán
{iarelatednews articleid=”47245,47108″}