47147

A tikkasztó hőségben könyörtelenül záporoznak a nap sugarai, amelyek megcsillannak egy hatalmas sátorra emlékeztető, harangok sorával díszített emlékmű csúcsán trónoló félholdon. Zsitvatő, illetve Zsitvatorok, ez a török hódoltság korában puszta hellyé lett település az 1606. november 11-én megkötött zsitvatoroki békeszerződés helyszíneként vonult be a történelembe. Hosszas alkudozások után itt szentesítették az ún. tizenötéves háborút lezáró békét Bocskai István erdélyi fejedelem, és választott magyar király, II. Rudolf magyar király és német-római császár, valamint I. Ahmed török szultán képviselői. A békeszerződés latin, török és magyar nyelven íródott, és többek között szavatolta a szerződő felek által birtokolt területek megtartását, és a császár kötelezte magát arra, hogy egyszeri 200 ezer forintos „ajándékot” küld a szultánnak. A békeszerződést megelőző diplomáciai erőfeszítéseket a szemtanú hitelességével írja le Istvánffy Miklós (1538-1615) alnádor és humanista történetíró, aki maga is cselekvő részese volt az eseményeknek. Leírja többek között, hogy a tárgyaló küldöttségek egymás iránti bizalmatlanságára vallott, hogy a törökök a Duna túlsó partján, Almáson szálltak meg, Bocskai emberei a Zsitva túlpartján verték fel szállásukat, míg Rudolf követei Komáromban szálltak meg és naponta naszádon érkeztek a tárgyalások helyszínére, amely egy hatalmas tölgyfa alatt felállított díszsátorban zajlott. A múlt század negyvenes éveiben még állt az a villámsújtotta, torzójában is tiszteletet keltő hatalmas tölgyfa, amely alatt – a helyi hagyomány szerint – a zsitvatoroki békeszerződést megkötötték.
Zsitvatő festői környezetben található történelmi emlékhelyét, amelyet 2006-ban, a békeszerződés megkötésének négyszázadik évfordulóján avattak fel érdemes felkeresni. Kiválóan megfelel egy kerékpártúra állomásának is. Hamarosan az eddiginél is biztonságosabb körülmények között kerekezhetnek majd a természetbarátok, mivel az idén nyáron kiépül a Komáromot Karvával összekötő kerékpárút.

Németh István, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”46603,46208″}