47458

Újra az Alkotmánybírósághoz fordult Jana Dubovcová ombudsman a külföldieket érintő törvények és az Alkotmány összhangjának értelmezése kérelmével. Meggyőződése ugyanis, hogy a külföldiek tartózkodásáról szóló törvény, illetve a menekültügyi törvény nemcsak az ország legfőbb törvényével,  hanem több nemzetközi egyezménnyel is ellentétes, ez utóbbiak közé tartozik például az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezmény vagy a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya.
„A kifogásolt rendelkezések lehetővé teszik, hogy a rendőrség és a Szlovák Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatala egyes döntéseiket csak azzal indokolják, hogy Szlovákia biztonsági érdekéről van szó” – fogalmazott az ombudsman. Véleménye szerint az ilyen indoklás nem teszi lehetővé az érintett személyek számára a hatékony védelmet, a rendőrség,  illetve a menekültügyi hivatal döntését cáfoló bizonyítékok beterjesztését.
„Ez a jogi megoldás nincs összhangban azzal a követelménnyel, hogy a bírósági vagy más állami szervek, illetve hatóságok előtti eljárásban a felek egyenrangúak. A csupán a szlovákiai biztonsági érdekekre hivatkozó indoklás nincs összhangban azokkal a garanciákkal sem, amelyeket az igazságos eljárás érdekében Szlovákia számára a nemzetközi egyezmények előírnak” – jelentett ki Dubovcová.
Az ombudsman első beadványát az Alkotmánybíróság márciusi nem nyilvános ülésén azzal az indoklással utasította vissza, hogy nem arra jogosult személy nyújtotta be. Az ombudsman ezért újra – alapjában véve hasonló – beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, csupán két állampolgári beadvánnyal egészítette ki, ebben az állampolgárok azt kérik tőle, hogy a szóban forgó ügyben forduljon az Alkotmánybírósághoz.

dé, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”47007,43880,43820,43523″}