47870

A Szepsi 12. Bercsényi Miklós, a Kassai 17. Rákóczi Ferenc és az Ipolysági 27. Szent Imre cserkészcsapat Horváth Dániel csapatparancsnok vezetésével közös nyári táborozáson vett részt augusztus második hétvégéjén a dernői határban.
Vasárnapi programjukból nem hiányzott sem az istentisztelet, amelyet nagytiszteletű Drenko Zoltán barkai lelkész végzett, sem a szentmise, amelyet Gábor Bertalan szepsi esperes plébános, öregcserkész celebrált Rybár Nikolas medikus és Schmotzer Péter harmadéves teológus segédletével, aki a szentmise kezdetén így köszöntötte a szentmise részvevőit: „Köszönjük a meghívást a mai szentmisére. Ennek azért is örülünk, mivel a napokban nagyobb méretű, de hasonló cserkésztalálkozó van Normandiában, ahol 20 országból 12 ezer fiatal van együtt, hogy közösen emlékezzenek az első világháború kitörésének 100. és a normandiai partraszállás 70. évfordulójáról”.
A normandiai találkozó kapcsán Ferenc pápa üzenetben fordult az európai cserkészekhez. Többek között azt kérte tőlük, hogy „Imádkozzanak Európa békéjéért. Ne féljenek attól, hogy megőrizzék a keresztény értékeket, és tudatosan törekedjenek arra, hogy ők legyenek napjaink történésének főszereplői”. „Menjetek, ne féljetek, szolgáljatok!” – hangsúlyozta a pápa.
Vagyis a cserkészek ne féljenek szembenézni a kihívásokkal! Őrizzék meg a keresztény értékeket! Legyenek különös tekintettel: az élet védelmére és fejlődésére, a személy méltóságára, a szegénység elleni küzdelemre és számos más kihívásra, amelyekkel naponta szembe találják magukat.
Ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni ennek a kihívásnak, tapasztalatra van szükségük, ezért örvendetes tény a cserkészportyázás, mert amikor útra kelnek, a tapasztalatok révén önbizalmat szereznek. Az életutakon azonban nemcsak önmagukkal és egymással, de Istennel is találkozniuk kell, aminek legbiztosabb útja a Jézussal való találkozás, mivel egyedül ő mondta önmagáról, hogy ő az út, az igazság és az élet.
Az istentiszteleten és szentmisén erre adódott lehetőség. A Szentírás szavában Ő szólt az egybegyűltekhez, az eucharisztiában vele találkoztak. Hozzájuk jött, megerősíteni őket, hogy eredményesebben tudják felismerni és megcselekedni az igazi jót. Tagadhatatlan tény, hogy az erények tudatos gyakorlása által – különös tekintettel a nagylelkűségre – számos nemzedék épp a cserkészet különös pedagógiájának köszönheti életszentségét. Nehézségeik közepette, amikor életútjukon zajló hullámokkal, fárasztó és riasztó ellenszéllel találkoztak, nem estek kétségbe. Megmaradva az egyház hajójában, életútjuk biztonságosan partot ért. Az egyház ugyanis anya, aki mindenkor szeretetteljes támasza marad minden idők emberének.
Örvendetes tény, hogy a táborozó cserkészek tudatában vannak ennek a meghívásnak: szeretni és szolgálni kell ezt az egyházat. Ezért a helyi egyház a tábori szentmisén különös hangsúllyal tette paténára értük a kérést, hogy cserkészeink továbbra is örömmel és a fiatalokra jellemző nagylelkűséggel tudjanak eleget tenni a hármas felhívásának, ami a tavalyi  ifjúsági világtalálkozó mottója is volt: „Menjetek, ne féljetek, szolgáljatok!”

GB, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”45841″}